Zaterdag 16 maart was er weer een Ranger bijeenkomst. Het thema was ‘Afval in de natuur’, of ‘natuurlijk afval’ of 'afvallen in de natuur'. Ik weet het eigenlijk niet zo precies.

De provincie Zuid-Holland verzorgt 674 kilometer aan provinciale wegen. De bermen spelen een belangrijke rol in het leven van planten en insecten en met die laatste groep gaat het, zoals we allemaal wel weten, niet goed.

De nieuwe Aves Visum is uit! In dit nummer: Bijen en bloemen; Gehoord, gezien of gelezen; Uitnodiging ALV; Jaarverslag 2018; Witte tornado; Ganzen; In en om het Trefpunt; Ode aan de werkers van het vlonderpad; De Fakkel: Esmeralda Eggen verhaalt; Rotta natuurwerk; De balst; Natgras en plasdras; Verslag nieuwjaarsborrel; De natuur in het Rottagebied; Rotta Jeugd; Ruimtelijke Ontwikkelingen in de Noordrand; en de Mystery Bird. Veel leesplezier!

Dat er zich die vroege zaterdagochtend zo'n 30 enthousiaste Rotta-leden bij sportcomplex Roggewoning in Wassenaar hebben verzameld, is te begrijpen.

De financiën van de verenigingsactiviteiten van Natuur- en Vogelwacht Rotta en die van de exploitatie van Natuurcentrum Trefpunt Rotta worden apart geadministreerd en hebben aparte bankrekeningen.
Penningmeester van de "Vereniging" is Cor van de Lustgraaf, de administrateur van het "Trefpunt" is Jan Noppers.

De plantencursus wordt gegeven in het Trefpunt door Willemien Troelstra en Dick Hoek.

Onder een stralend blauwe lucht fiets ik langzaam over de Boezemweg in de Bergboezem, deelgebied zes van De Groenzoom.

'Het is nauwelijks voorstelbaar dat de grauwe gans nog geen veertig jaar geleden een zeer zeldzame broedvogel was. Om te voorkomen dat de soort zou uitsterven bedachten we met z'n allen dat het goed zou zijn er een aantal in de natuur uit te zetten.' (Vogelbescherming Nederland)

Rare vogel, die tafeleend: het vrouwtje heeft de neiging om haar overtallige eieren bij de buurvrouw in het nest te dumpen en de woerd trekt nog voor het uitkomen van de jongen in juni al aan zijn stutten.

De nieuwe Aves Visum is uit! In dit nummer: De esdoorn, In herinnering Piet Paul, Spikkel, In en om het Trefpunt, Gehoord, gezien of gelezen, 't Vlonderpad, Ode, Rotta Rangers Herfstbeleving, Rotta Natuurwerk, Ruimtelijke ontwikkelingen in de Noordrand, Rotta gaat voor schoner oppervlaktewater, Instinct of Intelligentie, Dijkbewaking langs de Rotte, De Fakkel: Yvonne Langendoen verhaalt, Nestkasten, en de Mystery Bird. 
Veel leesplezier.