Het is nog vroeg, 6 uur in de morgen, als we ons verzamelen aan de Zevenhuizerplas. Het wordt de afsluitende excursie van de cursus vogelherkenning 2014.

Nu de zon opkomt en het tegen alle verwachtingen in ook nog droog is, komen de eerste zwanen overgevlogen. Het zwoegend geluid zwelt aan en ebt weer weg. De andere vogels beginnen al te zingen. We gaan op weg. Even verderop kunnen we zien hoe een visdiefje na enkele minuten zijn te grote vis naar binnen weet te krijgen. Om ons heen horen we de vogels zingen. Wie maakt de meeste decibels? De winterkoning of de zanglijster. Omdat ze op ongelijke afstand zitten is dit niet goed te beoordelen. Als ze even stil zijn Tjiftjaft er weer een ander tussendoor. In het riet horen we veel kleine karekieten. Kneutjes vliegen dansend om ons heen. In de verte zien we grauwe ganzen met hun kroost. Aria laat ook nog even de zaadbollen zien waar de putters zo gek op zijn. De blauwgrijze vogel met zijn hangbuik, die al koekoek roepend overvliegt gaat verderop duidelijk zichtbaar voor ons in een boom zitten. Hij roep nog diverse malen voor deze weer verder vliegt. Hogerop in een dode boom zit een torenvalk. Al veren- poetsend houdt hij de omgeving duidelijk in de gaten.

Bij het verdronken populierenbosje wordt de groep gesplitst. De ene groep gaat naar de Zevenhuizerplas met Aria en Ad en de andere groep o.l.v. Dick Hoek gaat naar de Eendragtspolder.  Piet gaat mee met de groep van Dick. Het is geweldig wat we hier allemaal zien, horen en beleven.

De Eendrachtspolder groep...

Om te beginnen kijken we recht in een torenvalkenkast  en zien daar zes jonkies dicht tegen elkaar aanzitten. Prachtig mooi om te zien. Pa en ma torenvalk zitten vlakbij de kast op de uitkijk. De Veldleeuwerik vliegt (eigenlijk bidt) op grote hoogte en zingt het hoogste lied: “pripsie pripsie”. Vrij vertaald: wegwezen, dit is mijn territorium. Aan watervogels geen gebrek: Lepelaars, Kluten met jong, Futen, overvliegende Aalscholvers en Knobbelzwanen. Bij deze zwanen krijg ik altijd het idee dat ze aan een onderhoudsbeurt toe zijn, dat die vleugels eens goed gesmeerd moeten worden. Een Canadese pa en ma zwemmen vol trots rond met hun acht jongen (pullen). We zien Grauwe Ganzen, Brandganzen, een paartje Krakeend (pa heeft een zwart achtereind), Wilde Eenden, Kuifeenden, Meerkoeten, Scholeksters die met hun lange, rode snavel van alles en nog wat aan het oppikken zijn, een Kleine Plevier, paartje Tureluur met baby, Grutto’s die ons er met hun geroep aan herinneren dat ze Grutto’s zijn en Kieviten met hun nieuwe gezinnetjes.

Heel in de verste verte zien we een Buizerd. Verder allerlei Meeuwen in alle soorten en maten: Kokmeeuwen, massaal broedend op één van de eilandjes, Zilvermeeuwen, Kleine en Grote Mantelmeeuwen. Broedende Visdiefjes hebben hun heil en bescherming gezocht tussen de broedende Kokmeeuwen. We zien Houtduiven, Turkse Tortels, gierzwaluwen en witte Kwikken  en in de verte horen we de Koekoek. Ik heb zo het idee dat we veel meer vogelsoorten hebben gescoord dan dat er in de lessen behandeld zijn. Al met al was het een heel vroeg avontuur o.l.v. een gids die veel vertelt en heel goed mensen weet te boeien.De Zevenhuizerplas groep...

Richting Zevenhuizerplas gaan we via een paadje dwars door het rietveld. Overal om ons heen horen we de kleine karekiet zingen. Afgewisseld door de rietgors. Een enkele keer zit er een iets hoger en is ook de combinatie van vogel “zien en horen” adembenemend. In de boompjes tussen het riet zien we vele jonge koolmees- en pimpelmees jongen, bedelend om voedsel hun ouders volgend. Zwanen en ganzen vliegen op uit het water om even later weer terug te komen en te landen.

Aangekomen op het fietspad langs de eilandjes zien we een nijlgans paartje met jongen. Pa gaat de wacht houden terwijl ma met de jonkies zich terugtrekken in het riet. Een meerkoet blijft onverstoord verder broeden op zijn nest, alsof wij helemaal niet bestaan. Plots horen we het baardmannetje. Zoekend langs de rietkraag krijgen we een drietal exemplaren toch nog even goed te zien. Wat een prachtige vogel is dat!

Bij terugkomst worden de bijzonderheden uitgewisseld. Jonge torenvalken in een broedkast, baardmannetjes, weidevogels met jongen, het is duidelijk dat iedereen het erg naar zijn zin heeft gehad. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde cursus. Zeker weten, volgend jaar gaan we het weer doen.