Het weer beloofde niet veel goeds, met dreigende buien. We hadden het laken dus nog niet durven opzetten. Maar rond 21 uur leken de buien aan ons voorbij te gaan. Het laken werd opgezet, er werd op verschillende plaatsen ‘smeer’ aangebracht en de eerste belangstellenden kwamen binnen. Na een kopje koffie begonnen we aan de presentatie, waarin uitleg werd gegeven over nachtvlinders, het verschil met dagvlinders, de soortgroepen, het vangen en determineren, enz.

Inmiddels waren ook gasten uit Rotterdam aangekomen. Op www.waarneming.nl bekeken we foto’s van de waargenomen nachtvlinders in ons werkgebied. Leuk om te zien dat op verschillende locaties vaak ook andere vlinders zich laten zien.Om 22.50 uur zat de eerste vlinder, een Schildstipspanner, op het laken, onder de speciale ML lamp. Ook op het achtererf, was zo’n lamp opgehangen voor de lichte garagedeur. Het felle licht van deze lampen (met veel UV) is extra aantrekkelijk voor insecten. Gewapend met zaklampen, fototoestellen en nachtvlindergidsen gingen we naar buiten, om van de nachtvlinders te genieten. In een rustig tempo lieten zich steeds nieuwe soorten zien: Pinguintje, Roesje, Egale rietboorder, Meldevlinder, Huismoeder, Hyena, Schilddrager, enz…… Om 01 uur landde een Pauwoogpijlstaart op het laken. Een grote vlinder met prachtige ogen op de achtervleugels, die hij ter afschrikking bij gevaar laat zien. Een indrukwekkend dier, dat uitgebreid werd bewonderd en gefotografeerd.Ook de gewonere soorten kregen voldoende aandacht om op naam te worden gebracht, want alle waarnemingen worden doorgegeven aan de landelijke database. De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek verwerken deze gegevens in hun overzichten en aanbevelingen voor beleid. We registreerden o.a.: Gouden boogbladroller, Gele agaatspanner, Moerasgrasuil, Houtspaander, Bonte brandnetelmot en wat dacht u van de Peper-en-zoutvlinder. Een kwartier later was er weer een opmerkelijk fraaie, grote vlinder, het Groot avondrood. Een roze/groene vlinder, die niet op het laken, maar vooral op de belangstellenden ging zitten. Ronduit spectaculair!De nachtvlinders bleven goed vliegen, maar de meeste mensen namen rond 02.30 uur wel afscheid. Om 03.15 hielden ook de organisatoren er mee op. Alle spullen werden opgeruimd en in het Trefpunt te drogen gelegd. We hadden een mooie nachtvlindernacht gehad, waarin ongeveer 60 soorten konden worden gedetermineerd.

Aria van Ballegoie