Vanmorgen waren een zestal leden van Rotta op verkenning in Wilderszijde, een gebied met braakliggende, toekomstige bouwgrond zuidelijk van het gemeentehuis, tussen de N209 en de HSL. De gemeente Lansingerland heeft besloten dat een deel van dit gebied de bestemming kan krijgen als tijdelijke natuur, op voorwaarde dat het de gemeente geen geld gaat kosten.

Wij, van de nieuwe stuurgroep beheer van Rotta zien hier goede mogelijkheden. Het gebied sluit aan bij het Park de Polder langs de N209 en het is nu al interessant voor de natuur. Het bestaat uit rietruigte, nat grasland met ondiepe plasjes, rietkragen langs sloten en hier en daar wat opslag van wilgen. In het Riet hoorden we vanmorgen bijvoorbeeld een Waterral roepen en zong nog een Rietgors. Watersnippen streken neer in één van de ondiepe plasjes en ook Kikkers en een Gewone pad blijken zich in het gebied thuis te voelen.

Het is bedoeling een deel van het gebied wordt ontsloten door een eenvoudig natuurpad met een vogelkijkscherm. Door middel van kappen en verwijderen van jonge wilgen zal voorkomen worden dat de rietruigte verandert in wilgenbos. Een ander deel van het terrein is niet toegankelijk (omgeven door brede sloten). Het voedselrijke grasland bestaat hier uit drassige stukken en ondiepe plasjes. Wanneer voorkomen wordt dat deze dichtgroeien en verlanden zal het gebied zeker interessant kunnen blijven voor weidevogels als Tureluur en Grutto.

Hopelijk kan dit gebied binnen afzienbare tijd worden opgenomen in het excursie-programma van Rotta.

Dick Hoek

Met een Rotta’s eigen pontje was zelfs de breedste sloot geen hindernis meer...........

Het grasland met drassige stukjes en ondiepe plasjes

 

Met droge voeten ging het heen én weer.