Natuurwerkdag 2014: wat een mooie dag, wat een prachtig weer en wat een leuk gebied om in te werken!! Dat was zo ongeveer de mening van het grote aantal vrijwilligers (groot en klein) dat zich zaterdag om 09.00 uur verzameld had bij het gemeentehuis van Lansingerland om vervolgens in Wilderszijde aan de slag te gaan.

© Theodoor Torn

Het ging om het gedeelte van Wilderszijde dat de voorlopige status heeft van ‘tijdelijke natuur’. In de loop van enkele jaren is daar een mooi gebied ontstaan. Voor een deel heel moeilijk te bereiken, maar voor een ander deel wel toegankelijk. Rotta heeft de gelegenheid gekregen om dit gebied zo te gaan onderhouden dat natuurontwikkeling er alle kansen krijgt. Dat betekent aan de ene kant de natuur zoveel mogelijk met rust laten maar aan de andere kant ook ingrijpen als er ontwikkelingen zijn die ten koste gaan van bijvoorbeeld de openheid van het gebied. Niets doen kan dan betekenen dat een drassig gebied in korte tijd volstaat met wilgen.

Zaterdag was het de eerste keer dat er gericht gewerkt werd in het natuurgedeelte. Een deel van de vrijwilligers ging aan de slag, om in een heel nat gedeelte, dat zich ontwikkelt tot rietland, grote wilgen te verwijderen. Een ander deel was de hele ochtend druk bezig met de aanleg van een vlechtscherm langs een verborgen liggend natuurplasje aan de andere kant van het natuurgebied.


© Ad Somers


© Ad Somers

De foto’s maken duidelijk dat er gewerkt werd aan een echt kunstwerk! Overigens moet de natuur zelf de rest doen. Als de dunne wilgentenen die gebruikt werden, gaan wortelen en dus gaan groeien, kan er in volgende jaren volstaan worden met het bijknippen van het scherm! Al met al zijn de verwachtingen hooggespannen mede door de bijzondere waarnemingen die nu al in het gebied worden gedaan! Om er een paar te noemen als oogst van de laatste dagen: velduil, slechtvalk, havik, tapuit, grote lijster, roodborsttapuit, paapjes, koppels patrijzen en een legertje wintertalingen. Dat belooft toch wat!

3 november 2014 - Jaap van Lien

 

© Klaas Verschoor

© Klaas Verschoor