Roerganger: Henk Zomer. Natuurgids: Rien van der Vorm. Aantal deelnemers: 16

We rijden in de Hoekse Waard eerst naar de Molenweg, een smalle weg tussen wei- en akkerlanden. Opvallend is dat er veel vogels te zien zijn op de wat ruigere weilanden en dat er helemaal niets te zien is op de prachtige, groene biljartlakens.

Wij zien langs die weg Kraaien en Kauwen (waar zie je die niet), Blauwe Reigers, Kieviten, Kolganzen, Grauwe Ganzen, Brandganzen, Smienten, Wilde Eenden, vrouwtje Fazant, een Buizerd op een hekje en Knobbelzwanen. Verder: witte, zwarte en gevlekte Schapen (Margreet en ik moesten meteen aan Jacob denken) en een kudde Paarden, lekker ronddravend door de weiden. We gaan op weg naar de Oeverlanden bij Strijensas.

© Piet Mulder

De Oeverlanden Hollands Diep is een echt oer-Hollands rivierenlandschap. Het bestaat uit verwilderde rietlanden, wilgenbossen en buitendijkse natuur onder invloed van zoetwatergetijden. Er zijn geulen en kreken, paaiplaatsen van Snoekbaars en Blankvoorn, slikken en zandplaten die bij laag water droogvallen. Door het gebied lopen wandel-, ruiter- en fietspaden. Je mag er ook gewoon lekker struinen buiten de paden. Het hele gebied heeft een open verbinding met het Hollands Diep.

We zien zeven Zilverreigers, Wilde Eenden, Bergeenden (deze eenden broeden graag in holen, ze heten eigenlijk “Verbergeenden“), Koolmees, we horen de hoge piepjes van overtrekkende Goudhaantjes, Winterkoning, Roodborst, Vinken, Kuifeenden, Torenvalk en we horen het mager speenvarken geluid van de Waterral. Op de steile oevers zien we de knaagsporen van Bevers en hun speeltuintje: de glijbaantjes. Door het hele gebied lopen Galloways. Zij moeten het gebied open houden.

© Piet Mulder

© Piet Mulder

© Piet Mulder

Er staat een kasteeltorentje, gebouwd in 2006 door leerlingen van één of andere technische school. Je moet er maar van houden. Bij dat torentje staan Stokrozen. Wilde planten: Gewone berenklauw, Distels, verdorde Zuring en nog wat paddenstoelen, waaronder een prachtige, spierwitte Inktzwam. De Noordse Woelmuis doet het hier goed gezien het grote aantal muizengaten in de grond. In het jachthavencafé puffen we even uit achter een bakkie troost. We moeten het echter zonder Rotta-voer stellen.

Naar het Bezoekers Centrum in Numansdorp. Een schitterend complex van het Nationaal Landschap Hoekse Waard, ook in gebruik bij Natuurmonumenten. Er zitten ook kantoren in van Staatsbosbeheer en van nog een aan de natuur gelieerd bureau. De gastvrouw geeft ons een kleine excursie. Op de gerooide suikerbietvelden zoeken groepen Zilvermeeuwen naar voedsel. De gerooide suikerbieten liggen als dijken langs de wegen.

Dank aan Henk Zomer en Rien van der Vorm en dank aan Jeanelle Breemer en Piet de Pater.

Piet Mulder.