Aantal deelnemers: 20. Roerganger: Henk Zomer.

De Zeelandexcursie is altijd de eerste excursie in het nieuwe jaar. De oorspronkelijke benaming voor deze excursie is ganzenexcursie. Ons instrumentarium: verrekijkers, fototoestellen, telescopen en telelenzen. Bij de start van onze tocht miezert het wat. Om een uur of negen stopt de regen en breekt een heerlijk zonnetje door.

Onze eerste stop is “De Kluut”, een VKH (vogelkijkhut) bij de Hellegatsplaten. Nou, daar valt wat te zien: Vink, Fazant, Kramsvogel, Zanglijster, Merel, Holenduif en een Roodborst. Nou niet bepaald watervogels, maar deze vogels zien we op onze wandeling naar de VKH. Vanuit de kijkhut zien we Grote Zaagbekken, Knobbelzwanen, Grauwe Ganzen, vier Grote Zilverreigers, Kuifeenden, Blauwe Reigers, Zilvermeeuwen en Aalscholvers. Opvallend in de begroeiing rond de kijkhut zijn de manshoge Duindoorns. Het gebied wordt open gehouden door zwarte Heckrunderen, levensgroot en met angstaanjagend grote hoorns. We blijven op aandringen van kenners ver uit hun buurt.


Rotgans © Dick Hoek

Op naar de Grevelingendam. Deze 6 kilometer lange dam verbindt Schouwen-Duiveland met Goeree-Overflakkee. Onderweg naar het uitkijkpunt op de dam houden we onze ogen wijd open. Een blonde Buizerd zit in de top van een boom een prooi uit te zoeken. Zwarte Kraaien, Eksters, Houtduiven, Kokmeeuwen, Kauwen, Wilde Eenden, een Torenvalk (T.V.), Meerkoeten, Scholeksters, Tureluurs, 28 Bergeenden en een stelletje Rotganzen trekken aan ons oog voorbij. Op de parkeerplaats op de Grevelingendam ontmoeten we Fred Langhorst. Hij zal ons door Schouwen-Duiveland gidsen. We zien Rosse Grutto´s, Steenlopers, Wulpen, Middelste Zaagbekken (Miza´s), Bonte Strandlopers, Scholeksters, Rotganzen, Grote Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen, Bergeenden en Zilverplevieren.

Vlak buiten Zierikzee is een nieuw uitkijkpunt gekomen, een heuvel met een muurtje om de top. Het is pas opgeleverd. Fred heeft er als vrijwilliger bij Natuurmonumenten nog een aandeel in gehad. Kieviten, Waterhoenen, Wilde Eenden, Blauwe Reigers en Wulpen nemen we hiervandaan waar. Het geheel viel ons wat tegen. Er waren weinig vogels want de plasjes waren bevroren. De zon verdween achter de wolken, het werd opeens heel koud. Wel zagen we nog een Haas die er als een haas vandoor ging.


In de Heerenkeet © Dick Hoek

We zijn nu echt aan koffie toe. In de “Heerenkeet”, een uitspanning bij de Flaauwershaven, konden we even lekker onderuit gezakt zitten. Een welkome afleiding. Gewoon even bijkomen en lekker relaxen, ervaringen uitwisselen en het vogelboekje hanteren.


Lepelaar © Dick Hoek

Na de nodige versnaperingen genuttigd te hebben gaan we op pad naar de Prunjepolder. Dat was een groot succes. We komen ogen en oren tekort. Let op: vier Pijlstaarten, Spreeuwen, Kleine Zilverreigers, Brandganzen, Smienten, Wintertalingen, Krakeenden, Lepelaars, Grote Mantelmeeuwen, Buizerd, Wulpen, Kluten, Kieviten, Tureluurs, Grauwe Ganzen, Scholeksters, Zilvermeeuwen, twee Slobeenden, Kuifeenden en Wilde Eenden.


Scholekster (afwijkend) © Dick Hoek


Torenvalk © Dick Hoek

Op weg naar de Schelphoek komen we weer langs de “Heerenkeet”. Hier zien we een zeer vreemde vogel . Het blijkt een Scholekster te zijn met een zwart-witte rug en een zwart-witte kop. Normaal zijn kop en rug gewoon zwart. Bij de Schelphoek maken we een klein wandelingetje. De caissons die gebruikt zijn voor het dichten van de gaten in de dijk zijn nog gedeeltelijk zichtbaar. Vanuit een uitkijktorentje hebben we een goed overzicht over het gebied: zes Brilduikers, Tafeleenden, Buizerd, Koolmezen, Winterkoning en Kuifeenden. Volgens Fred gebruiken de Zilverreigers de Schelphoek als overnachtingsplaats. Een vrouwtje T.V. zit zeer goed en duidelijk zichtbaar in de top van een boompje. We genieten er volop van tot een grote r..hond een einde maakt aan ons genoegen. We gaan verder met onze tocht. Next stop: de Koudekerkse inlagen, bij de Stompe Toren. Zeven reeën liggen beschut tegen het grastalud van een dijk. Verwondering alom. Bergeenden, Tureluurs, Brandganzen, Kleine Zilverreigers en Wulpen maken hier het plaatje compleet.


Middelste Zaagbek (man) © Dick Hoek

Onze laatste stop is op de Brouwersdam. Zoals gewoonlijk worden we welkom geheten door onze eigen Grijze Zeehond. Hij heeft inmiddels een vriendinnetje gevonden. Ook zij kwam ons even begroeten. Net als de vorige jaren waaiden we zowat uit onze kleren. De kou viel gelukkig mee omdat het zonnetje zich nog even goed liet zien. Score: Miza’s, Eksters, door de harde wind vlogen ze zijwaarts, Zilvermeeuwen die zich lieten drijven op de wind, Steenlopers, Paarse Strandlopers, Brilduikers, Kokmeeuwen, Scholeksters die beschutting zochten op het talud van de dijk, uit de wind, Aalscholvers, Stormmeeuwen en als kersen op de taart: Eidereenden, paartje IJseend en een paartje Kuifduiker.

Het weer was goed, niet al te koud, veel gezien, goede leiding, plezierige gidsen en prettige deelnemers. Wat wil een Rotta-mens nog meer.

Dank aan Henk Zomer, Dick Hoek en Rien van der Vorm.

Piet Mulder.