Gids : Cor Noorman; aantal deelnemers: 10.
Vanaf de parkeerplaats aan de Middelweg zien we een grote groep overvliegende Kolganzen. Het begint meteen dus al goed. Dat belooft wat. Een Blauwe Reiger vliegt voorbij. We lopen naar het verdronken populierenbosje.

 

foto: Populierenbosje © Piet Mulder 


foto: Leed © Piet Mulder

Altijd weer spannend wat daar nou te zien is en hoeveel bomen er nog overeind staan. Spreeuwen , die bewonen de spechtengaten, Kauwen en Pimpelmezen. Pimpelmezen eten de larfjes uit de rietstengels en de elzenproppen. Putters doen dat trouwens ook. In de verte vliegen drie Torenvalken. Een groep Grauwe Ganzen vliegt luid gakkend over. We horen de zang van een Winterkoning. Die zingt de hele winter door. Hij heeft ook als één van de weinige vogels een winterterritorium. Even later horen we zijn roep: een herhaald tjerr tjerr. De zang is anders dan de roep.
Op de Zevenhuizerplas (ZHP) zien we Nijlganzen, Brandganzen, Grauwe Ganzen, Aalscholvers, Kuifeenden, Wilde Eenden, Meerkoeten en Dodaars. We trotseren een kortstondige en hevige hagelbui. Daarna trekt de lucht weer open en komt het zonnetje tevoorschijn. Op een eilandje zitten Pimpelmezen, Koolmezen, Staartmezen en een Roodborst.

foto: Hazelaar © Piet Mulder

De katjes van de Hazelaar staan in volle bloei. De katjes zijn mannelijk, vlak daar boven zitten kleine bloemknopjes, de vrouwtjes. De Hazelaar is tweehuizig, mannetjes en vrouwtjes in één struik. Terug bij het populierenbosje sluiten zich zes nieuwkomers bij ons aan. Cor heet ze van harte welkom. We zien Houtduiven en een hele groep Putters in de Elzen.

foto Eendragtspolder © Piet Mulder

We steken de Middelweg over naar de Eendragtspolder (EDP). Hier veel Knobbelzwanen, grazende Grauwe Ganzen, Brandganzen, Grote Canadese Ganzen , een Blauwe Reiger en een Haas. Waarom deze beesten altijd moeten rennen is mij een raadsel. In een plas is van alles en nog wat te zien: heel veel Meerkoeten, Slobeenden, mannetjes zowel als vrouwtjes, Wilde Eenden, vier Grote Zilverreigers, Krakeenden, Grote Canadese Ganzen en daarbij zelfs ook een Kleine Canadese Gans (het grootte verschil was overduidelijk te zien), een overvliegende Fuut, een Buizerd op één of ander klein huisje, Bergeenden, Tafeleenden, Kuifeenden, mede herkenbaar aan de zeer snelle vleugelslag, Nonnetjes, een mannetje en een vrouwtje, paartjes Wintertaling, Futen, Kokmeeuwen en een Grote Mantelmeeuw. Op het spruitjesveld Nijlganzen en Kieviten. We lopen tot aan de uitkijktoren.

foto Torenvalkkast © Piet Mulder

Op de terugweg zien we bij de kassen de Torenvalk die bij de kast hoort die daar op een paal staat. We moeten constateren dat deze kast nodig aan vervanging toe is. Terug bij het populierenbosje gaat Cor met de nieuwkomers nogmaals een rondje ZHP lopen. Net voorbij het populierenbosje hadden ze het geluk een Roerdomp uit een rietkraag te zien opvliegen die vervolgens weer neerstreek in een rietkraag wat verderop.

Cor, je bent een geweldig goede gids, bedankt voor deze mooie excursie.

Piet Mulder.