Aantal deelnemers: 18. Roerganger: Henk Zomer. Natuurgids: Rien van der Vorm.
De Balij is een jong bos vlakbij de stad, maar toch helemaal in de natuur met moerasbos en natuurbos. Het ligt op het voormalige Floriadeterrein van Zoetermeer. Met het Bieslandse bos vormt het een groene long tussen Zoetermeer en Delft. Het bos is nog geen 23 jaar oud. Je kunt het naar mijn idee een beetje vergelijken met het Lage Bergse Bos (LBB) en het Hoge Bergse Bos (HBB).

foto: Balijbos © Piet Mulder

Om 8.00 uur staat iedereen paraat. Een beetje koud, maar gelukkig is het wel droog. In de loop van de dag wordt het wel wat warmer. Je ziet dan ook bij deze en gene wat kledingstukken in rugzakken verdwijnen. We lopen het bos in en we horen en zien Zanglijsters, Koperwieken, Winterkoningen en Roodborsten. De Merels zitten hier hoog in de bomen. De Merels in mijn tuin liepen over de grond. Bosmerels zijn duidelijk anders dan Stadsmerels. Bosmerels zijn kleiner en schuwer. Pimpelmezen spelen zoals gewoonlijk hun spelletjes tussen de bomen en de Futen gaan steeds onder water om hun kostje bij elkaar te scharrelen. We zien Knobbelzwanen, Blauwe Reigers , een Grote Zilverreiger, Slobeenden, Wilde Eenden, Kuifeenden, Krakeenden en Soepeenden.

foto: Fuut © Piet Mulder


foto: Blauwe Reiger © Piet Mulder

Eén Blauwe Reiger zit als een oud mannetje ineengedoken aan de kant van een sloot. Hij is duidelijk niet uit op het vangen van een prooi. Verder: veel Meerkoeten, Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen en overvliegende Aalscholvers. De Buizerds hebben vandaag hun dag niet. Het is echt sneu, ze kunnen door de kou niet zweven op de thermiek. Ze moeten echt vliegen en dan worden ze ook nog eens opgejaagd door twee Eenden. Later wordt die achtervolging overgenomen door een paar Kraaien. Kommer en kwel in buizerdland. Ze hebben echt een rotdag. In de top van een boom zit een Groenling en tussen de jonge boomstammetjes vliegen en scharrelen de Vinken. De vinkenslagen zijn zeer duidelijk te horen. In de weilanden barst het van de Kieviten, Zilvermeeuwen, Spreeuwen en Smienten. Op de stroomdraden van de Randstadrail zitten twee Houtduiven doodgemoedereerd te wachten op hun trein. We horen het geroffel van de Grote Bonte Specht en even later krijgen we hem in het vizier. Heel mooi. De rode achterkop is duidelijk te zien.

Heel opvallend zijn de vele molshopen. Volgens Rien krijgen we dan geen vorst meer. We houden hem aan zijn woord. In de top van een boom zien en horen we een Heggenmus. Hij is net zo grijs als de meeste deelnemers aan deze excursie. We horen zijn roep: snelle zang “tietie”, heel riedelend. Een Halsbandparkiet zit ons aan te staren en een manke Waterhoen vraagt of we hem naar de Vogelklas van Karel Schot willen brengen. Nou, mooi niet. Een Haas schiet rennend voor ons weg. Nergens voor nodig , want we zijn helemaal niet van plan om zo’n beest kwaad te doen. In een open veld zien we drie Fazanthanen. Later zien we ergens anders nog twee van die vogels. Een overvliegende Ooievaar heeft net zijn pakketje afgeleverd en een jong stel heel blij gemaakt. Scholeksters en Aalscholvers zitten keurig netjes op paaltjes in de Dobbeplas. Alle neuzen staan in dezelfde richting. Dat kun je van Rotta nou niet bepaald zeggen.


foto: Platte tonderzwam © Piet Mulder

Op een gegeven moment voelde ik me net een Modderkruiper. We hebben zeker een halve kilometer over en door een zeer waterig en modderig pad gelopen. Klunen door de modder. Henk Zomer heeft met de keuze van deze weg echt aan aanzien ingeboet. Er zijn tekens van de lente: opkomend Klein hoefblad, Sneeuwklokjes, Krokussen en Winterakonieten. We zien ook nog mooie Paddenstoelen. Vlakbij de kinderboerderij is een watertje met veel Krabbenscheer, broedplaats voor Libellen en de Zwarte Stern. Op de terugweg hebben we nog een biddende Torenvlak gezien.

Dank aan onze roerganger en aan onze natuurgids en aan alle deelnemers van deze mooie excursie.
Piet Mulder.


foto: Wilg © Piet Mulder