Aantal deelnemers: 18. Roerganger en gids: Jaap van Lien.
De verzamelplaats is de parkeerplaats van het stadhuis van Lansingerland. Volop ruimte. Meerdere mensen hebben deze plek ontdekt als verzamelplaats, want we zien groepen voetballertjes, hockeymeisjes e.d. en nu ook nog een stel Rottagangers. Om precies 9.00 uur gaan we op pad.


foto: Olifantsgras © Piet Mulder

We lopen over het fietspad met links Park de Polder en rechts de Wilderszijde. Langs dit fietspad staan de door de natuurwerkgroep geknotte Wilgenboompjes. Aan de Wilderszijde, waar de gigantische woonwijk gepland staat, maar die er ook nooit zal komen, ligt een vele hectaren groot gebied met Olifantengras. Wij met onze kijkers op zoek naar die Olifanten. Niets te zien. Het merg van het Olifantengras bevat cellulose en dit is een grondstof voor de papierfabricage. Het gras wordt zo’n twee a drie meter hoog. Het onkruid tussen het gras wordt mechanisch bestreden (schoffelen) en er is ook klaver ingezaaid als een soort bodembedekker zodat onkruid er niet kan ontkiemen.


foto: Kaardenbol © Piet Mulder

Op de hoek van een schoolgebouw zit een paartje Torenvalk, helemaal weggedoken om zich te beschermen tegen de kou en de wind. We zien Kraaien, Kieviten, Aalscholvers, Blauwe Reigers en Nijlganzen. Kaardenbollen, Riet , Pitrus en Berken alom. Echte pioniersplanten. In het natuurgedeelte van de Wilderszijde, waar de natuurwerkgroep van Rotta actief is, mag gejaagd worden op Fazanten. Onbegrijpelijk dat zo’n vergunning voor een aantal jaren wordt afgegeven, maar het zal wel geld opleveren. Over de gevolgen voor de natuur wordt natuurlijk niet nagedacht. We zien nog maar één Fazant, de vele Fazanten die er waren zijn in de braadpan verdwenen en de veren zullen wel in een of ander vaasje staan. Een Konijntje neemt schielijk de benen. De gele bloempjes van het Klein hoefblad komen hier en daar al boven de grond. We zien Grauwe Ganzen, Kuifeenden en Meerkoeten. Rode kornoelje, en Berken proberen in Park de Polder te overleven. Bomen en struiken hebben het hier niet gemakkelijk. Het gebied wordt niet meer door Schapen begraasd. Die Schapen maakten het gebied volkomen kaal.

We steken de Doenkade over en we zijn in de Triangel, een nog aan te leggen natuurgebied. Jaap is hier helemaal in zijn element en hij begint te vertellen hoe alle wegen, op- en afritten, tunnels en bruggen aangelegd gaan worden. Hij vertelt alsof hij aandelen heeft in die A13/16. Hij voelt zich hier helemaal als een vis in het water (zie ook zijn rapportages op de website en in de Aves Visum). Tussen Park de Polder en de Triangel is een hoofdwatergang onder een nieuwe brug aangelegd. Er is onder die brug ook een doorgang voor dieren die niet zo van zwemmen houden.


foto: Meidoorn © Piet Mulder

We maken de oversteek naar het Schiebroekse Park. Waterhoentjes schieten weg. In tegenstelling tot hun neefjes de Meerkoeten zijn ze erg schuw. Hun nesten zijn moeilijk te vinden. Een Meidoorn heeft al groene blaadjes. De Lente komt er nu toch echt aan. Over de aan te leggen A13/16 en de parallelweg komt een recreaduct van 60 meter breed. Voetgangers, fietsers en dieren krijgen zo hun verbinding met de Vlinderstrik. Volgens Jaap moet ik met mijn e-bike er makkelijk overheen kunnen. Mocht dat niet zo zijn dan komt hij mij duwen. De Vlinderstrik is het gebied waar het vliegbaken van vliegveld Zestienhoven staat. Langs de parallelweg en de A13/16 komen dijken van verschillende hoogte. Dit om het verkeersgeluid te absorberen. We lopen langs het volkstuinencomplex van Jan Noppers. Een eenvoudig kropje sla kan er niet van af. Maar ja, hij is dan ook penningmeester.


foto: Plasje Wilderszijde © Piet Mulder

Terug naar de Wilderszijde. Knobbelzwanen, Eksters, Wilde Eenden, Canadese Ganzen, Scholeksters, Houtduiven, Slobeenden en Wintertalingen trekken of zwemmen aan ons voorbij. Hazelaars en Wilgenkatjes en Elzen beginnen al aardig te ontluiken. In een plasje zitten Pijlstaarten, Zilvermeeuwen, Watersnippen en Krakeenden. Twee Hazen laten zich volledig door hun hormonen leiden. Drie Buizerds vliegen over het door muizen geteisterde land. Door de kou kunnen de Buizerds niet zweven op de thermiek, dus ze moeten echt vliegen. We horen nog een Roodborst. Hans Sanders en nog een paar Rottagangers hebben op het laatst nog een Slechtvalk gespot.

De wandeling is ten einde en er is de roep naar koffie met Rottavoer. Helaas heeft Jaap hier niet in voorzien. Een kleine smet op deze mooie excursie.
We hebben met deze excursie echt en kijkje kunnen nemen in de keuken van Jaap van Lien.
Jaap, heel hartelijk bedankt voor deze interessante en boeiende excursie.

Piet Mulder.