Tijdens de ALV op 24 maart is begonnen met de uitverkoop van de laatste vermaarde Rotta-bouwsteentjes. De bouwstenen-actie heeft ooit  een cruciale rol gespeeld bij de geldinzameling voor de verbouwing van ons Trefpunt in de periode 2009-2010. Bij een gift van € 10 kreeg je toen een bouwsteentje als aandenken.Na de opening van het Trefpunt op 19 maart 2010 hebben de resterende steentjes 5 jaar lang geduldig in een la in ons zolder-archief op hun bestemming liggen wachten. Op donderdagochtend 19 maart 2015 hebben de Trefpunt-bouwers van toen en de vrijwilligers van nu, op bescheiden wijze en in een gezellige sfeer het eerste Trefpunt-jubileum op locatie gevierd met koffie en cake/koek.

    

    De werkgroep Trefpuntbeheer heeft bij die gelegenheid het dagelijks bestuur van Rotta een fraaie facsimile uitgave van het historische boek ‘Nederlandsche Vogelen’ (1770-1829) van Nozeman en Sepp aangeboden. Voorin staan de namen van de Trefpunt-bouwers, ter herinnering aan de totstandkoming van het gebouw.
Trefpuntbeheer kreeg op haar beurt van keramiste Marion Braakman een cadeau aangeboden, in de vorm van een prachtige vogeldrinkbak, die in de zomer een plaats zal krijgen achter het nieuwe tuinhuis.

Met het gereedkomen van dit tuinhuis is nu een voorlopig einde gekomen aan de bouwplannen m.b.t. het Trefpunt. Dat was meteen een goede aanleiding om naar een zinvolle bestemming van de resterende bouwsteentjes te zoeken.
We willen ze toch nog een laatste kans geven om hun waarde te bewijzen, maar dit keer ten behoeve van een opknapbeurt van het achtererf.
Het plan is om in een snelle actie het wat naargeestige stuk asfalt ter hoogte van vlindertuin en tuinhuis een facelift te geven. Dit willen we doen door het plaatsen en inrichten van een paar grote met wilgentenen gevlochten plantenbakken van ongeveer één bij anderhalve meter. De bakken worden  gevuld met verschillende grondsoorten en bijpassende vegetatie. Daarnaast komen nog 2 rijen, lage bakken met kruipplanten, zoals sedum en tijm. De ruimte tussen de plantenbakken zal opgevuld worden met geelkleurig fijn grind (yellow sun split), zodat het ondergelegen asfalt geheel aan het oog onttrokken zal zijn. Het streven is om e.e.a. nog vóór het 33e jaarfeest van Rotta op 11 april a.s. voor elkaar te krijgen.
De kosten voor deze opknapbeurt, die niet in de begroting voor 2015 was voorzien, zijn geraamd op ongeveer € 750. Om het hiervoor benodigde geld bijeen te brengen is nu de uitverkoopactie van de laatste bouwsteentjes van start gegaan.
Voor iedere gift van € 5 kunt u in de komende weken tijdens de openingsuren op donderdag en zaterdagmiddag een origineel Rotta-bouwsteentje op het Trefpunt in ontvangst nemen. De actie loopt tot medio april 2015.
U kunt ook uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van het Trefpunt,
IBAN nummer: NL67 RABO 0146 9645 19  t.n.v. Natuur- en Vogelwacht Rotta, onder vermelding van: bouwstenenactie.

 
Vaarwel bouwstenen