Gidsen: Rien van der Vorm, Cor Noorman en Dick Hoek. Aantal deelnemers: 25.
Allereerst brengen we een bezoek aan het Streekcentrum “Liesvelt” te Groot-Ammers in de Alblasserwaard. Dit is het vroegere ooievaarsdorp. Er worden nu geen ooievaars meer gefokt.

foto: de "Hertog" weidemolen © Piet Mulder

Het centrum heeft een bestuur maar geen leden, er zijn zo’n 25 vrijwilligers “in dienst” die het 5 hectare grote gebied onderhouden en er excursies geven. Het centrum biedt stageplaatsen aan voor leerlingen uit de groensector. Er is een ecologische moestuin, energie wordt opgewekt middels zonnepanelen, de “Hertog“ weidemolen houdt het water in de vogelplas op peil, er zijn bijenkasten en een bijen-observatiekast, er is een eendenkooi en een griendveld met een mandenvlechtershuisje waar workshops gegeven worden. De ontvangst is allerhartelijkst: een lief welkomstwoord en koffie met een heerlijk gebakje. Dit keer niet dat oersaaie Rottavoer. Onder leiding van de diverse Liesvelt-gidsen maken we in groepjes een wandeling over het terrein . Van al die bovengenoemde zaken krijgen we uitgebreide informatie.


foto: Ooievaars op nest © Piet Mulder

Wat direct opvalt is dat er nog zoveel broedende Ooievaars zitten. Ze zitten niet meer aan de slootkanten te loeren op Kikkers, maar ze foerageren in de weilanden: Insecten, Wormen, Mollen en Muizen. Naast alle interessante informatie die we krijgen, zien en horen we heel veel vogels: een Fazanthaan, een paartje Meerkoet met pullen, Wilde Eenden, Tjiftjafs, Vinken, Buizerds (het miauwen was van heinde en ver al te horen), Aalscholvers, Blauwe Reigers, Kraaien, Witte Kwik met nestmateriaal, Zwartkop, Heggenmus, Winterkoning, Merels en vanuit de VKH (vogelkijkhut) zien we broedende Nijlganzen en broedende Slobeenden. Verder Grauwe Ganzen, een T.V. (Torenvalk) met een Muis in zijn poten, Putters, een Groenling met z’n eeuwige gezeur (net een dreinend klein kind), Visdieven, twee Boerenzwaluwen, Zilvermeeuwen, Kokmeeuwen en Koolmezen.


foto: Eendenkooi© Piet Mulder

Maar dit is nog lang niet alles. Cor Noorman heeft een Bruine Kikker van een wisse dood gered, Akkerhommels zitten op Hondsdraf en op paarse Dovenetels (ze vallen nu eenmaal op blauwachtige bloemen). Je kunt ze herkennen aan hun oranjebruine rug en een bruin achterlijf. En ook een Honingbij, Bont zandoogje, Kleine vos en Koolwitjes. Deze zitten net te ver weg om te zien of het geaderde Koolwitjes zijn of niet. In een boom hangt een bosuilennestkast. In de eendenkooi zien we heel veel dode Muizen liggen, d.w.z. de velletjes van die Muizen.

foto: Dotterbloemen © Piet Mulder

Bij een plasje staan veel mooie en bloeiende Dotterbloemen. Na afloop van de rondleiding nuttigen we in een heerlijk zonnetje onze lunch. Onze welverdiende rust wordt flink verstoord door een Vink die er een groot genoegen in schept zijn keiharde vinkenslagen te laten horen.


foto: Kale jonker © Piet Mulder

Op naar het Loetbos.

We zijn op zoek naar een afgeplagd veldje waarop de mooiste planten staan. Het is een veldje met zogenaamd zeer arme grond. Nou, gevonden!! Wat staat er? Kale jonker (een distel, lijkt veel op de Speerdistel), Valeriaan, beginnend Fluitenkruid, Blauwe zegge, Veenmos, Smalle weegbree, Moerasspirea, Look zonder look en Bosveldkers. Pal naast dat afgeplagde, schrale veldje ligt een niet- afgeplagd veldje met een zeer eenzijdige begroeiing: Gras en Zuring. Dit veldje ligt zeker een halve meter hoger dan het schrale veldje.
De Essen staan nu vol in bloei. Vogels: Fitis, Zwartkop, Blauwe Reiger, een bijzonder lichte Buizerd en een Staartmees. Verder: Akkerhommels, Aardhommel (wit achterlijf), Steenhommel (oranje achterlijf) en een hommel waarvan we de naam hier niet durven noemen. Vlinders komen volop in beeld: Oranjetipje, Koolwitjes, Klein geaderd witje, Gehakkelde aurelia en Citroenvlinders. Er staan nog groepjes zeer oude Parelstuifzwammen. Tot slot zien we nog een zwartwit Konijn, een Hollandertje.
Het was een zeer prettige en een zeer geamuseerde dag. De deelnemers werken soms al jaren samen en het was echt een ons-kent-ons sfeertje. Het mooie, lekkere weer deed ons zeer goed. Voor herhaling vatbaar.

Dank aan onze gidsen,

Piet Mulder