Roerganger: Henk Zomer, natuurgids: Dick Hoek. Aantal deelnemers: 9

De Zouweboezem is een schitterend natuurgebied, bestaande uit rietvelden (worden deels gemaaid in de winter) en overjarig Riet. Er zijn diverse waterpartijen met verschillende verlandingsstadia, moerassige vegetatie van Lisdodden, Mattenbies, Pitrus, bosschages van doorgeschoten grienden en elzenbosjes. We worden welkom geheten door Zoef de Haas.

Er is een vogelkijkscherm. Alleen Henk Zomer kan gewoon kijken door het gat op 2,20 meter hoogte, de andere deelnemers moeten of door de knieën of op de tenen. Ook zijn er te weinig gaten (4 stuks). Met negen man is het toch nog dringen. Werk aan de winkel voor de donderdagploeg.

Bij de parkeerplaats horen en zien we direct al een Zwartkop, Blauwe Reigers, Kraaien, Kauwen, Houtduiven, een Bergeend, Wintertaling, Fazanthaan, Tjiftjaf, Kieviten, Huiszwaluwen, Boerenzwaluwen, Gierzwaluwen, Aalscholvers, Grauwe Ganzen, Grote Canadese Ganzen, Watersnip, Tuinfluiter en Spreeuwen en dat op een vrij klein stukje van het gebied. Scholeksters herkennen mij meteen. Zodra ze mij zien roepen ze “Die Piet”, “Die Piet”. Je bouwt op een gegeven moment toch een band met die beesten op. Kenmerkend voor dit gebied zijn de vele Bruine Kiekendieven. We zien zelfs hoe een mannetje Kiekendief een prooi overdraagt aan zijn vrouwtje.

foto: Purperreiger © Dick Hoek

Er is een grote purperreigerkolonie. We zien heel veel van die Purperreigers. Vogels hebben geen zweetklieren en net als de Blauwe Reigers vliegen ook de Purperreigers met hun bek open om hun warmte af te geven.

foto: Zwarte Stern © Dick Hoek

Bij een watertje zit een grote Zwarte Stern broedkolonie. Veel Zwarte Sterns zitten tussen de Waterlelies en de Gele plomp op nest met hun jonkies. Ze vliegen af en aan om hun jonkies van het nodige voedsel te voorzien. Ze houden de Bruine Kiekendieven heel goed in de gaten. We staan op een steigertje en hebben zo een heel goed overzicht over de plas. Pa en ma Fuut hebben het hier reuze naar hun zin. Ma zwemt met drie gestreepte jongen op haar rug rond. Pa zorgt voor het voedsel.

foto: Melkeppe © Dick Hoek

foto: larven Elzenhaantje © Piet Mulder

Hier staan ook Melkeppe (lijkt erg op Fluitenkruid) en Grote lisdodden en in het water zien we Krabbenscheer, echt een plant voor de Zwarte Stern. Op wat elzenblaadjes zitten de larven van de Elzenhaantjes. Over een vlonderpad lopen we naar het vogelkijkscherm, hier zien we alleen wat Grauwe Ganzen, Meerkoeten en een ruiende Kuifeend. Langs het vlonderpad staat een rijke variatie aan planten: Kattenstaart, Moerasvaren, Stekelvaren met sporen onder het blad, Grote wederik, Bitterzoet, Moeras walstro, Waterzuring en Moerasspirea.

We lopen een gebied binnen dat vroeger een boomgaard was, maar nu is omgevormd tot natuurgebied. Boven een slootje zwermt het van de Libellen, waaronder de Platbuik en het Lantaarntje. De bewust verarmde grond in dit gebied staat vol Pitrus. We zien Echte valeriaan (dit bracht de nodige rust in de groep), Echte koekoeksbloem, Akkerdistel, Speerdistel, Timoteegras (nooit eerder van gehoord), Poelruit (een moerasplant, niet algemeen), Zwanenbloem (een beschermde soort) en Gewone berenklauw.

Ook hier weer veel vogels: Tureluur, Rietzangers, Putters, een Grasmus, Bosrietzangers, twee schitterende Buizerds lekker zwevend op de thermiek en speciaal voor ons overgevlogen, Sprinkhaanzangers, Merels en een overvliegende Lepelaar. Voor Ina Geenen kan deze dag niet stuk: zij krijgt de door haar zo gewenste Rietgors te zien. Vlinders zijn er niet zo veel, alleen maar Koolwitjes en een verdwaalde Atalanta. Een Ooievaar brengt ons nog een afscheidsgroet.

Wat minder prettig om te zien zijn de Koeien die in de volle zon moeten staan. Onze weilanden zijn helaas van alle bomen ontdaan, er is geen sprankje schaduw. De tijd van Paulus Potter is voorgoed voorbij.

Dank aan alle deelnemers: Trudy, Cor en Riekje, Ina, Piet de P., Josien, Henk en Dick voor deze geweldige dag.

Piet Mulder

 foto: Zwarte Stern © Dick Hoek