Roerganger: Henk Zomer; natuurgids: Dick Hoek; deelnemers: Wil B., Riekje, Trudy M., Wim F. (ook wel mister Wifi genoemd), Josine, Ina G., Bjorn, Jeroen, Monica van K. en ondergetekende. De Regte Heide en het Riels Laag zijn twee in elkaar overlopende beekdalen van de Oude Leij en de Poppelsche Leij. De Regte Heide en het 5 meter lager gelegen Riels Laag vormen één geheel. Deze gebieden liggen ten zuiden van Tilburg.


foto: Bloeiende akkerrand @ Piet Mulder

We worden welkom geheten door een zeer luid kraaiende Haan en een woest blaffende Hond. We kraaien en blaffen niet terug. We lopen op een pad met rechts Corsicaanse dennen met Adelaarsvarens in de ondergroei. We zien links een akkerrand vol in bloei staan: bloeiende Phacelea, Boekweit, Zonnebloemen en Klaprozen. Schitterend om te zien.


foto: Hennepnetel @ Piet Mulder

Er staan ook Hennepplanten tussen al dat moois, waarschijnlijk afkomstig van een van vele illegale hennepkwekerijen in Brabant. Onze wandeling voert ons wel door de drugsprovincie. We trekken geen lijntjes. Heel irritant is dat we al meteen worden uitgelachen door de Groene Specht. Gelukkig krijgen we hem later met zijn vriendinnetje nog te zien. We zien en horen Boomkruipers, een groepje Putters, Nijlganzen, Blauwe Reiger, Groenlingen en Kieviten.


foto: Jacobskruiskruid @ Piet Mulder

We lopen door een zeer gevarieerd plantengebied: Lisdodden, Waterpeper (op advies van Dick proef ik hiervan, en inderdaad: het smaakt naar peper), Ereprijs, een gigantisch groot veld vol Jacobskruiskruid, Zonnedauw, Sneeuwbes (een tuinplant), Hennepnetel (onder andere herkenbaar aan de vierkante steel), Wilgenroosje (onbehaard), heel veel Bramenstruiken en Boerenwormkruid. We vervolgen onze wandeling en we zien en horen Grote Canadese Ganzen (Grote is een deel van de soortnaam), Zwartkop, Kneu, Sperwer, Merels, Buizerds met hun zeer luid miauwende jongen, Zwarte Kraaien (waar zie je die niet), Fazanthaan, Grote Bonte Specht, Gaai, een Roodborsttapuit op het bovenste takje van een heideplant en Kuifmezen. Een groepje van vier Postduiven probeert op tijd de post af te leveren. Naast elkaar staan twee Dennen: een Grove den en een Zeeden. Dick laat ons aan de hand van de naalden en de dennenappels het verschil zien. Dat er grote grazers rondlopen zie je aan de afgevreten Pijpenstrootjes en aan het afgevreten berkenopschot.


foto: Grafheuvel @ Piet Mulder

De Regte Heide wordt gekenmerkt door een aantal grafheuvels uit de periode 2000 tot 700 v.Chr.. Enkele heuvels zijn afgeschermd met palen en de heuvels worden regelmatig gecontroleerd. Bij de heuvels staan bordjes met het verzoek de heuvels niet te beklimmen. Veel wandelaars hebben moeite met lezen. We zien een dependance van imkerij de Moerbei. De Bijen genieten volop van de bloeiende Struik- en Dopheide. De heide wordt gefaseerd afgeplagd , dit ter voorkoming van overwoekering door Grassen (vooral Pijpenstrootjes ) en Berken. De kudde Schapen die we zien kan onmogelijk het hele heidegebied “bedienen”. Er lopen veel Konijnen rond. Overal zie je holen. Konijnen eten hun eigen keutels omdat er in die keutels nog veel voedingsstoffen zitten.

Tapsmoer is de enige vogelkijkhut (VKH) in dit gebied. De naam betekent: veen in eigendom van de abt. De hut is gebouwd door leerlingen van het plaatselijke ROC. Het geeft uitzicht over het dal van de Oude Lei. Vanuit de hut zien we drie suffige Lepelaars, een Blauwe Reiger, een Boerderijgans en wat Buizerds.


foto: Vijver met ijzerhoudend water @ Piet Mulder

In het lagere gedeelte zijn wat vijvers en slootjes. Het water ziet er erg ijzerhoudend uit, net een soort bruine drab. De vijvers zijn aangelegd om bluswater te hebben mocht er een hoeve in brand staan. Het is ook bedoeld om het vee te drenken. Wat valt er verder nog te zien en te horen: Boerenzwaluwen, Koolmezen, Graspiepers en een Koekoek pal voor onze neus, niet te geloven (hij heeft wel het geluid uitgezet), Houtduiven, Grauwe Ganzen, Pimpelmezen, een Boomklever, een Winterkoning en een Roodborst. We horen ook nog een alarmroep, maar we weten niet of dat de roep van een Fitis is of de roep van een Tjiftjaf. Langs een vlonderpad staat Moeraswederik en in het bosrijke gedeelte Kussentjesmos en Sporkehout. Opvallend zijn de vele Paddenstoelen in het nattere en lagere gedeelte. Er bevindt zich geen expert op dat gebied in ons midden. Cor N. en Tiny V. zijn helaas niet mee.

foto: Bont zandoogje @ Piet Mulder

Gespotte vlinders: Koolwitje, Heideblauwtje (zwarte puntjes op de vleugel), Bont zandoogje en Bruin zandoogje. Het was een schitterende excursie in een heel mooie omgeving met heel gezellige mensen en het weer was fantastisch. Op de terugweg zagen we nog een stel Roeken.

Dank aan de roerganger, aan de natuurgids en aan alle deelnemers.


Piet Mulder.