Roergangers: Henk Zomer en Jan Kees Hoek. Aantal deelnemers: 15.
De 13 Reeuwijkse Plassen liggen tussen Bodegraven en Gouda ten oosten van Reeuwijk. Ze worden gescheiden door smalle weggetjes en ze zijn ontstaan door turfwinning.

Eén plas is gebruikt voor zandwinning ten behoeve van de aanleg van de A12 die er vlak langs ligt. De Plassen hebben recreatieve doeleinden: watersport, surfen, schaatsen en helaas ook jacht op watervogels.

Foto @ Piet Mulder

Het eerste wat we zien is een grote Naaktslak die het wandelpad oversteekt en een duidelijk zichtbaar spoor achterlaat. De plas die voor ons ligt is nog gehuld in nevelen. Het maakt een mysterieuze indruk op ons. We kunnen nog niet goed zien wat daar allemaal ronddobbert. De mist trekt langzamerhand op en we zien Meerkoeten, Grauwe Ganzen, Grote Canadese Ganzen, Nijlganzen, Dodaars, Kuifeenden, Krakeenden, Wilde Eenden, Smienten (kersvers uit Rusland en Siberië), Tafeleenden, Futen en Waterhoenen. We gaan naar een kijkscherm. Prachtig scherm, maar de kijkgaten zitten op kniehoogte, de bijbehorende bank is kleddernat, dus zeer ongeschikt voor de 65-plussers onder ons. De 65-minners zijn ook niet echt blij met dit scherm.

Foto: Knobbelzwanen @ Piet Mulder

In een slootje zwemt een stel Knobbelzwanen. Er zijn wat bruine Zwanen bij. Dit zijn onvolwassen vogels en behoren tot dezelfde soort. Er zijn wilde Europese zwanen met grijze jongen en Poolse knobbelzwanen met witte jongen, gekweekt voor het witte dons. De donsmarkt is ingestort en de Poolse knobbelzwanen hebben zich vermengd met de wilde Europese zwanen. Je ziet dus grijze jongen en witte jongen. De wilde knobbelzwanen hebben zwarte poten en de jonge Poolse zwanen hebben vleeskleurige grijze poten.

Foto @ Piet Mulder

We lopen over een scheidingsweggetje tussen twee plassen en we zien een oranje-zwarte vogel op ons afkomen. Vlakbij gekomen bleek het Carlo Schep in trimtenue te zijn. Elke zaterdagmorgen jaagt hij daar iedereen de stuipen op het lijf. Waar hij loopt wordt alles verstoord en verjaagd en vliegen alle vogels op.
Vlak boven de weilanden vliegen twee Buizerds op zoek naar een lekker hapje. In die weilanden zitten ook Blauwe Reigers, Kieviten en Spreeuwen. Wat vliegt er nog meer boven die weilanden en de plas: Houtduiven, Zwarte Kraaien, Visdieven, Aalscholvers, Koolmezen, Merels en Zwartkoppen. Op het dak van een boerderij zitten twee Witte Kwikken en een hele rits Huismussen. We horen een Fazanthaan en een uur later zien we de bijbehorende Fazanthen. In de toppen van een paar bomen zitten vier Grote Zilverreigers. Bij een boerderij scharrelen wat Kalkoenen rond. Na de Kerst zul je ze daar niet meer zien.

Foto: Duizendblad @ Piet Mulder

Foto: Gewone berenklauw @ Piet Mulder

Aan weerskanten van het weggetje door de plassen staan Elzenboompjes. De bladeren van die boompjes zijn flink aangevreten door rupsen en door elzenhaantjes, maar zien doen we die beestjes niet. Raadsel alom. Er staan veel planten rond die plas: Gewone engelwortel, Koninginnekruid, Harig wilgenroosje, Groot hoefblad, Reuzenbalsemien (roze bloeiend en meer dan één meter hoog) en Klein springzaad (lichtgeel en lager dan één meter), veel Wilgen, Akkerdistels, Jacobskruiskruid, Duizendblad, Rode klaver, Grote weegbree, Riet met van die mooie pluimen, Gewone berenklauw, en een bloeiende Teunisbloem. Je ziet wel dat de herfst zijn intrede heeft gedaan. Alles is op z’n retour. De kleur en geur zijn weg. In de slootjes zie je het Krabbenscheer langzaam wegzakken naar de bodem. In het voorjaar komt dat weer naar boven en dient het als nest voor de Zwarte Stern en als broedplaats voor de Keizerlibel. Ook de Waterlelies hebben hun langste tijd gehad. Dat de herfst echt zijn intrede heeft gedaan zie je aan de zeer vele spinnenwebben.

In de weilanden lopen witte, zwarte, bruine en gestippelde schapen. Doet me aan Jacob denken. Wat ook nog heel mooi was om te zien: een schitterende Dagpauwoog, een Bont zandoogje, een Koolwitje en een Atalanta. De mooie Libellen konden we door gebrek aan de nodige kennis niet op naam brengen. Aan het eind van de wandeling worden we nog nageroepen door een Winterkoning.
Het was een zeer zonnige en mooie dag. En al die plezierige deelnemers hebben er weer een echte gezellige Rottadag van gemaakt. Dank aan de Roergangers.

Piet Mulder.

Foto: Reeuwijkse Plassen @ Piet Mulder