Net als voorgaande jaren was Rotta van de partij tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch-telling. Met ruim 10 Rotta-leden en andere belangstellenden bemanden we de trektelpost. Al ruim voor 8u waren de eerste tellers aanwezig. De dag begon met wat mistig weer en laag hangende bewolking. De zon had het gedurende de hele telling moeilijk om door te breken, daardoor bleef het de gehele ochtend fris.

De zanglijsters en de graspiepers lieten het afweten. Dat is jammer. Normaal zijn deze soorten een garantie voor hoge aantallen vogels. Zou het de afgelopen dagen te mooi zijn geweest? Zouden deze zangvogels daardoor al zijn gepasseerd? Waarschijnlijk zullen we dit nooit weten.Leuk waren de hoge aantallen sijzen, zwarte mezen, een eenzame grote zilverreiger en vele kolganzen. Ook veel eenden werden geteld (krakeend, pijlstaart en kuifeenden). Bedroevend was de eenzame veldleeuwerik, daar hadden we er wel een paar meer van willen zien. Een ‘nieuwe soort’ was dit jaar een drone. Nog nooit eerder voorbij zien trekken. Radio Rijnmond was van de partij voor een live-interview. Klik hier om terug te luisteren (uitzending van 3 okt vanaf minuut 14).

Net als voorgaande jaren was er tijdens het tellen de discussie wat we wel en niet tellen. Wat is een trekvogel en wat niet? De uitkomst van de discussie is (ook net als voorgaande jaren!) dat we de ‘lokale vogels’ (eksters, gaaien, etc) eenmalig tellen en de heen en weer vliegende vogels (de grote bonte specht heeft daar bijvoorbeeld een houtje van) ook zoveel mogelijk eenmalig noteren.Tenslotte was het prettig dat Aria alle waarnemingen weer noteerde, zodat ze zsm op www.trektellen.nl kunnen worden ingevoerd. Jammer dat ze daarvoor niet de waardering kreeg die ze verdiende en dat menig teller steeds in ‘haar’ zonnetje ging staan. Volgend jaar zorgt Rotta voor dranghekken zodat ze volgend jaar weer kan noteren en gelijkertijd kan genieten van een verdiend zonnetje in haar rug. Om 12u was het mooi geweest en kwam er een einde aan een geslaagde en gezellige ochtend...

Hierbij een link naar de waarnemingen van deze ochtend.