Roergangers: Henk Zomer en Jan Kees Hoek. Aantal deelnemers: 24.
Het Wormer- en Jisperveld is een uniek veenweidegebied ten noorden van de Zaanstreek. Bij aankomst worden we verrast en vergast door een geweldige cacaolucht.

We kijken elkaar aan en vragen ons af wie er zo’n stinkend lunchpakket heeft meegenomen. We zijn in de Zaanstreek, het gebied van cacao, van Verkade en van de kruidenier die op de kleintjes let. Een uitgesproken industriegebied met alle stank en luchtjes die daarbij horen. Er staan grote fabrieken en silo’s en pal daarnaast groeien in alle rust Zonnedauw, Orchideeën en Veenmos. Het cultuurgebied W- en J-veld bestaat uit 100-en eilandjes, omgeven door sloten en rietkragen. Natuurmonumenten heeft dit gebied aangekocht. Het is niet geschikt voor akkerbouw. Hier en daar vindt veeteelt plaats.


De Poel

Het bezoekerscentrum “De Poelboerderij” is een educatief centrum dat gerund wordt door 180 vrijwilligers. Zij plegen natuuronderhoud, verzorgen vaartochten en excursies. Er is een jeugdnatuurclub. We lopen daar wat rond in afwachting van onze vaartocht. We zien tientallen Watersnippen, Knobbelzwanen, een Fazanthaan, geiten, koeien, schapen, kippen en een Slechtvalk die zijn broedplaats heeft in de T.V.-toren . De jongen worden geringd. De lokale vogelclub heeft in die toren een slechtvalkkast geplaatst.


Boottocht

We gaan varen. Jacob is onze gids en Jan is de stuurman. Er valt veel te zien en zo’n vaartocht op zich is al een hele belevenis. We zien Zilvermeeuwen en Futen. Dit is hun rust- en broedgebied. Verder: Grote Mantelmeeuwen met hun mooie, roze poten, Wilde Eenden, Nijlganzen, Brandganzen, Casarca’s, Wintertalingen, Smienten, Slobeenden, Blauwe Reigers, Grote Zilverreigers, Eksters, een Winterkoning, Zwarte Kraaien, Kokmeeuwen in hun winterkleed en grote zwermen Kieviten en Spreeuwen. Er graast op een van de eilandjes een kudde schapen. Er lopen zwarte schapen tussen. Dit is om de witte schapen te laten wennen aan zwarte dieren die ze kunnen vertrouwen. Op die manier krijgen ze vertrouwen in de zwarte Border Collier, de schaapherdershond. Op de eilandjes groeit veel Pitrus, Koninginnekruid en Waterkruiskruid, familie van het Jacobskruiskruid. Eén van de eilandjes is particulier bezit. Op dit eilandje staan veel berken en elzen. Weidevogels houden hier niet van omdat in die bomen predatoren kunnen zitten. De weidevogels broeden op minstens 200 meter afstand van zo’n bomeneiland. In een boom zit een groep van 20 Putters. Een Torenvalk zit bovenin diezelfde boom op de uitkijk.


Hollandse weidemolen

Hier en daar staan weidemolens. Op één ervan zit een Buizerd. Meerkoeten en Aalscholvers maken het plaatje compleet. Bij een proefboerderij van Natuurmonumenten hangt een kerkuilenkast. Hier liggen ook maaiboten. Het Riet wordt onder water gemaaid. De rietplanten “verdrinken”. Het gebied blijft open. Zo voorkom je dat het moerasland met bomen wordt. Vroeger werden er op die eilandjes ganzen gefokt. De eieren gingen naar Verkade . Nu worden er in de koekjesfabrieken geen ganzeneieren meer gebruikt. Na afloop van de vaartocht bedankt Henk Jacob en Jan, en Henk geeft ze een boekje over de Rottemeren en nodigt hen uit eens langs te komen. We lunchen in De Poelboerderij, lekker warm. Het was op de boot frisser dan we dachten.


Het Twiske: bloeiende Liguster

Op naar Het Twiske, een recreatiegebied tussen Amsterdam, Zaandam en Purmerend. Het meer, gegraven voor de zandwinning , is een derde van het hele gebied. Je kunt het vergelijken met het Bergse Bos en de Zevenhuizerplas. Er zijn geasfalteerde paden voor fietsers, wandelaars en auto’s. Op de plas zwemmen en dobberen 100-en Smienten, Wintertalingen, Meerkoeten, Kuifeenden, Wilde Eenden en Futen. Langs de oevers staat Riet met daar tussen Lisdodden. We maken daar een wandeling van een kilometer of vier.


Het Twiske: Plooirokje

Gelukkig zien we nog wat Paddenstoelen: Geschubde inktzwammen en inktzwammen in verregaande staat van “ontbinding”, Witte kluifzwam, een Plooirokje en nog wat onbekende zwammetjes. Een rij iepen staat in volle herfstglorie. In sommige berken zie je heksenbezems. Een heksenbezem is een vorm van woekering veroorzaakt door een schimmel. In eerste instantie zou je kunnen zeggen dat het een nest is van een of andere vogel.


Het Twiske: de lange Lindelaan

We lopen door een schitterende laan , helemaal in gele herfstkleuren. In deze laan leerde Leentje Lotje lopen. Juist: een heel lange lindelaan. De bomen hebben een mooie ondergroei, het sokkenbos. We tikken tegen de zaadknoppen van de Springbalsemien en de zaden springen letterlijk alle kanten op.
Terug naar huis. Op de vluchtstrook van de A4 liep doodgemoedereerd een vrouwtje Fazant te foerageren. Van dat voorbijrazende verkeer trok zij zich niets aan. Op de N471 kon ik nog net stoppen voor een Scholekster die probeerde zijn lange scherpe snavel in mijn linker voorband te steken.
Het was een heel fijne dag met veel nieuwe en blijde gezichten. Dank aan de roergangers en dank aan alle deelnemers.

Tekst en foto's: Piet Mulder.