Zes weken geleden publiceerde de minister van Infrastructuur en Milieu, mevr. Schultz van Haegen het Ontwerp Tracé Besluit (O.T.B.) voor de aanleg van de nieuwe snelweg die de verbinding moet gaan vormen tussen de A13 en de A16. Een weg die de gemoederen in de Noordrand van Rotterdam al heel lang bezig houdt...

Ook wij zijn er al zo’n 10 jaar bij betrokken. De eindfase van de voorbereiding van de aanleg is nu bereikt door de publicatie van het O.T.B.  De termijn om er op te kunnen reageren verliep op 5 november. Wij hebben vanzelfsprekend van de mogelijkheid gebruik gemaakt door deze week een zogenaamde ‘zienswijze’ bij de  minister in te dienen. Wat wij als natuurbeschermingsorganisatie van het ontwerp vinden treft u hieronder aan in de brief die wij aan de minister zonden!

Jaap van Lien.

 

Klik hier voor de inhoud van de brief.