Op zaterdag 14 november is de Rotta Varia Creatief expositie gehouden. Op de Rotta Varia dagen kunnen de Rotta leden aangeven waarover een evenement georganiseerd kan worden.

Deze keer werden de leden gevraagd hun creatieve kunst te exposeren in ons Trefpunt. Dat er zoveel creativiteit van een dergelijk hoog niveau in onze vereniging schuilgaat, hadden wij niet verwacht.

Door een tiental leden werden schilderijen, vilt, ecoprint, keramiek, rubber en metaal ingebracht. Het Trefpunt beheerteam zorgde voor de aankleding en paneelruimte om alle kunst zo goed mogelijk tentoon te stellen. In de ochtend en de middag kon men deelnemen aan een workshop bloemschikken. Deze werd vanuit ons tuinhuis verzorgd.
In de loop van de dag hebben wij meer dan 75 belangstellenden kunnen ontvangen. Er werd met de kunstenaars gediscussieerd en veel lovende woorden aan de werken toegekend. De kunst van het bloemschikken werd door een 11-tal geïnteresseerden ervaren.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Varia-dag.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de inbreng van: Rietje Koot, Ank Losekoot, Yolanda Folmer, Sjaak Gouweleeuw, Aad Deurloo, Betsy van Arem, Marijke Oudendammer, Monica van Kleef, Marion Braakman en Thea Mackay.

Tekst en foto's: Ad Somers