In het Offenbachplantsoen in Berkel en Rodenrijs wordt een vlinder idylle aangelegd.

Het gaat om een lange strook grond langs het fietspad van de Landscheiding naar de Oostersingel die omgetoverd moet worden in een veld vol bloemen, aantrekkelijk voor vlinders, bijen, hommels en natuurlijk ook voor mensen.

Het is een burgerinitiatief van Jan Greeve dat door de gemeente Lansingerland is omarmd en na een tijd van voorbereiding nu gerealiseerd wordt. De gemeente steunt het initiatief met een flink bedrag. Een andere belangrijke sponsor is groenaannemingsbedrijf Punt B.V.. Zij hebben hun bijdrage in natura geleverd door een flink deel van de voorbereidende werkzaamheden voor hun rekening te nemen. Een derde belangrijke partij is onze vereniging. Wij hebben toegezegd om met onze natuurwerkers een groot deel van het toekomstige onderhoud uit te zullen voeren. De hulp van bewoners uit de omliggende wijken is daarbij natuurlijk bijzonder welkom.

Donderdag 8 september waren de voorbereidende werkzaamheden zo ver gevorderd dat er ingezaaid kon worden. Een deel van onze natuurwerkers, gesteund door enkele enthousiaste bewoners en natuurlijk initiatiefnemer Jan Greeve, ging aan de slag om de grond los te maken en vervolgens in te zaaien. Aan het eind van de ochtend was het karwei geklaard. Een mengsel van allerlei bloemzaden moet er nu voor zorgen dat het Offenbachplantsoen er in de nabije toekomst heel anders uit gaat zien!

Tekst: Jaap van Lien

Foto's: Serge Meeuws