Net als alle andere jaren is Rotta ook nu weer van de partij bij Euro Birdwatch. Sterker nog, Euro Birdwatch start niet als Rotta niet mee doet!

Door heel Europa worden op de eerste zaterdag van de maand oktober op vaste punten vogels geteld. Doe je dit vele jaren achter elkaar, dan kun je leuke trends herkennen. Bijvoorbeeld dat wij steeds meer kleine mantelmeeuwen waarnemen, dat we minder veldleeuweriken zien, etc. Overigens is dat laatste natuurlijk geen leuke trend. Tellen we alles? Nou eigenlijk alleen de trekvogels. Het probleem is alleen; wat is een trekvogel en wat niet. Nou, die grote bonte specht die 30x van links naar rechts vliegt tellen we 1x. De meerkoeten en futen die in de Rotte zwemmen ook 1x. Een ekster die zich ‘lokaal’ gedraagt, slaan we over. Voor de rest tellen we alles. Schaamteloos. Het enige dat we niet tellen zijn de postduiven. Je begrijpt dat bovenstaande discutabel is. Die discussie is er dan ook elk jaar opnieuw. Enfin, we tellen maar voor de aardigheid dus eea komt niet zo nauw. 1 oktober 2016 was voor onze vereniging een leuke teldag. Allereerst zagen we leuke vogels, waren we met een gezellige club mensen en was het ook nog eens een leerzame ochtend.Leuke waarnemingen
Met een kleine twintig tellers waren we vanaf 8 uur van de partij. De ene teller komt wat vroeger dan de ander. Die laatkomer mist dan bijvoorbeeld een mooie groep kruisbekken, die heel laag voorbij kwam vliegen. Nice! Mooie groene en rode exemplaren waren te onderscheiden en sommigen zagen zelfs een gekruiste snavel. Een tapuit vloog over, dat is niet echt een zeldzame vogel, maar toch leuk om die voorbij te zien vliegen. We voorspelden het al vroeg in de ochtend: er gaan zwaluwen overkomen. En zo gebeurde het ook. Af en toe zagen we een boerenzwaluw. Verder waren er heel veel graspiepers. Waar komen die toch vandaan? Een havik, een sperwer, een bruine kiekendief, een torenvalk. Allemaal leuke roofpieten. En (helaas wat te ver weg) werd een wezel aangevallen door een groepje eksters.Gezellig
Kijk, we komen om te tellen, maar er mag ook gelachen en gesocialized worden. Dat kunnen ze wel bij Rotta. Welke camera of verrekijker gebruik jij? Waarom gaat Cor altijd naar warme streken op vakantie? Op de ski-berg zijn veel sporters, die kun je leuk in de maling nemen (nee hoor, je hebt pas 5x de berg opgerend ipv 6x). Verder is er altijd wel een grappenmaker die stiekem het geluid van een bijzonder vogeltje op zijn telefoon afspeelt. Dan moet je de paniek in de ogen van de serieuze tellers eens zien!Leerzaam

Is dat nou een havik of een sperwer? Eerst maken we er een sperwer van, maar als er even later echt een sperwer overkomt herroepen we dit en blijkt die eerdere rover een havik te zijn geweest. En hoe herken je het geluid van de graspieper? Hoe determineer je een vliegende groenling, een holenduif? Kortom, voor iedereen valt er wel iets te leren.Spuugzat

Om 12 uur droogde de stroom trekvogels op en waren we elkaar spuugzat ;-) en zijn we tevreden huiswaarts gekeerd. Aria, dank voor het schrijven. Tot volgend jaar…

Chris van Rijswijk


 

Birdwatch 1-10-2016 8 uur 9 uur 10 uur 11 uur   totaal
               
90 Fuut 2         2
720 Aalscholver 60 13 2 1   76
1220 Bl.Reiger   1 2     3
1520 Kn. Zwaan 6   5     11
1610 Grauwe Gans 350 16 9     375
1670 Brandgans 39   7     46
1700 Nijlgans 5         5
1730 Bergeend            
1790 Smient   3   60   63
1820 Krakeend 2   4     6
1840 Wintertaling            
1860 Wilde Eend 14 1 1 2   18
2600 Br.Kiekendief       1   1
2670 Havik     1     1
2690 Sperwer   1 1     2
2870 Buizerd     1 1   2
3040 Torenvalk     2     2
3940 Fazant   2       2
4290 Meerkoet 3         3
4930 Kievit 213         213
5410 Wulp     3     3
5820 Kokmeeuw 7 13 1     21
5910 Kl.Mantelmeeuw   3   1   4
5920 Zilvermeeuw 2   6     8
6680 Holenduif 2 1 2     5
6700 Houtduif 39 55 56     150
6840 Turkse Tortel 2 7 7     16
8560 Groene Specht 1 1       2
8760 Gr.B.Specht 2 2       4
9920 Boerenzwaluw 1 1 11     13
10110 Graspieper 268 105 143 74   590
10190 Grote Gele Kwikst. 1         1
10200 Witte Kwikstaart 5 7       12
10660 Winterkoning 1         1
10840 Heggemus 2         2
10990 Roodborst 2 1       3
11460 Tapuit 1         1
11870 Merel 6         6
12000 Zanglijster 8 9 4     21
12770 Zwartkop   1       1
13110 Tjiftjaf 2 3 1     6
14370 Staartmees 1 5       6
14620 Pimpelmees   3       3
14640 Koolmees 1 2       3
14870 Boomkruiper 1   1     2
15390 Gaai 2 1       3
15490 Ekster 2 3       5
15600 Kauw 15 30       45
15671 Zw.Kraai 14 1       15
15820 Spreeuw 49 33 19 22   123
15980 Ringmus   1       1
16360 Vink 1 7 3 24   35
16490 Groenling 13 3       16
16530 Putter 4 1       5
16540 Sijs 5 5       10
16660 Kruisbek 22 3       25
               
               
totaal 56 soorten           1998