Op zaterdag 22 oktober vertrokken een twintigtal Rotta-leden voor een excursie naar de Duinen van Voorne. We parkeerden de auto’s bij het hotel Het Wapen van Marion in Oostvoorne. Terwijl iedereen zich gereed maakt voor de wandeling, wijst Dick Hoek ons al op de geluiden van overvliegende roodborsten en koperwieken. Hij vertelt ons dat beide soorten nachttrekkers zijn en dus aan het eind zijn van hun nachtvlucht van de afgelopen nacht.

 

Wegedoorn © Dick Hoek

Vanaf het parkeerterrein lopen we naar het Groene Strand, een uitgebreid gebied met vooral rietvelden in het Oostvoornse Meer. We boffen erg met het weer, waardoor de herfstkleuren extra mooi uitkomen in het morgenlicht. Helaas is ook de horizonvervuiling van de industrie van de Europoort goed te zien. Diverse kolencentrales jagen hun rookwolken de lucht in. Algauw zien we baardmannen in de toppen van de rietpluimen en horen en zien we goudvinken. Ook de Cetti’s zanger laat zich horen. In de begroeiing vallen de kardinaalsmuts en de wegedoorn, een inheems lid van het vuilboom geslacht, op. Verder zien we veel bramen maar ook flinke hoeveelheden hop.

Knobbelzwaan en zwarte zwanen © Machiel Brinkhorst

Lopend langs de oever van het Oostvoornse Meer nemen we onder andere middelste zaagbekken en geoorde futen waar. Ook komt een paar zwarte zwanen langs gevlogen, geheel in harmonie met een knobbelzwaan. Bij de zwarte zwanen is mooi de witte achtervleugel te zien. Tot ieders vreugde vertoont zich ook een paar maal een ijsvogel. Ook zien we futen gezinnen met nog jonge kinderen; niet verwonderlijk als je bedenkt dat futen tot wel in november kunnen broeden.

Zeewolfsmelk © Dick Hoek

Verderop komen we op het fietspad over de Brielse Gatdam. Hier staat onder andere grote zandkool ook wel bekend als wilde rucola. Deze soort komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. In het gebied staat ook wilde asperge. Je zou hier zo een “eten uit de natuur” excursie kunnen houden. Ook vinden we hier zeewolfsmelk. De kust van Voorne-Putten was tot voor kort de enige plaats waar deze soort algemeen voorkomt. Sedert 2008 komt de soort ook voor in de duinen bij Santpoort.

Verderop komen we bij het strand en kijken we uit over de Slikken van Voorne. Tegenwoordig is dit een vogelrustgebied en is het niet toegankelijk. Het is bijna laagwater, dus de vogels zitten vrij ver weg. Midden op het strand zit in alle rust een slechtvalk op een paaltje. Kennelijk heeft de ochtendjacht al voldoende voedsel opgeleverd. In de verte zien we groepen kluten, maar ook tureluurs, wulpen en bergeenden.

Vanaf het strand lopen we het duingebied in en horen we de groene specht en ook de kleine bonte specht. Op diverse plaatsten groeit maretak in de populieren. Op het pad zien we kleine sporen van een evenhoevige, waarschijnlijk van een ree. We lopen door naar de Tenellaplas en het bezoekerscentrum van het Zuid-Hollands Landschap. Aan een grote tafel eet iedereen de meegebrachte boterhammen.

Grote parasolzwammen © Machiel Brinkhorst

Vanaf de Tenellaplas lopen we door de duinen terug naar ons uitgangspunt. Het is opvallend hoe gevarieerd de beplanting hier is. Er zijn veel open plekken met grote groepen grote parasolzwammen. Boven een plasje zweeft een libelle, die zich voldoende heeft kunnen warmen in het herfstzonnetje.

Aan het eind van onze wandeling gaan we nog even in het zonnetje zitten op het terras van het hotel en wordt er weer veelvuldig het Rotta-voer (appeltaart) besteld. Het is een mooie afsluiting van een mooie excursie.

Ik wil Henk Zomer hartelijk bedanken voor het organiseren van deze dag. Hetzelfde geldt voor Dick Hoek die zijn enorme natuurkennis weer met ons wilde delen, waardoor we weer veel kennis hebben kunnen opdoen.

Tekst Machiel Brinkhorst