Omdat onze vaste verslaggever Piet Mulder opnieuw niet uit de voeten kan (sterkte en beterschap Piet!) een verslag van een invaller. Met 16 enthousiastelingen vertrokken we bij 4⁰C, een zwaar bewolkte hemel en een spat regen naar het Leersumse Veld, voor de meesten van ons een nog onbekend gebied.

 

Het ligt in de zuidoosthoek van de provincie Utrecht, een uurtje rijden en je bent er. Het is erg afwisselend, je vindt er loof- en naaldbossen doorsneden door oude lanen, een heidegebied met glinsterende vennen en ecologische graanakkers. Er zijn diverse wandelingen uitgezet. Het Leersumse Veld aan de noordkant van de boswachterij Leersum ligt in een natuurlijke laagte. Het gebied werd in de ijstijd uitgesleten door smeltwater in de stuwwal die nu Utrechtse Heuvelrug heet. Ontbossing en overbeweiding hebben in de loop van eeuwen de grond uitgeput. Het Leersumse Veld werd een gebied van stuifzand en heide, die op natte plaatsen ging vervenen. Rond de 18e eeuw werd het veen afgegraven voor brandstof. Zo ontstonden de Leersumse Plassen (informatie Staatsbosbeheer).

De wandeling ging rond de plassen en door de meer bosrijke gebieden. Voor het middag werd, kwam de zon er door en genoten we des te meer van de prachtige herfstkleuren van onder andere eiken, beuken en berken. Gelukkig stond er hier en daar een bankje om even bij te komen en de meegenomen koffie en boterhammen te nuttigen.

Zeg het maar ....

Het was – gezien het seizoen te verwachten – een vogel- en paddenstoelentocht. Voor de herkenning van de vogels was er voldoende deskundigheid aanwezig, maar een aantal paddenstoelen konden we niet op naam brengen. Internet brengt dan (achteraf) soms uitkomst, maar in sommige gevallen wordt de verwarring helaas alleen maar groter.

We zagen en/of hoorden onder andere staartmees, pimpelmees, koolmees, glanskopmees en zwarte mees. Verder goudhaan, sijs, goudvink, grote en kleine bonte specht, boomklever, boomkruiper, houtduif en een eenzame zwaan op een plas. En natuurlijk de gebruikelijke kbv-tjes (kleine bruine vogeltjes) die te ver of te beweeglijk waren, maar omdat een van de deelnemers geluiden uitstekend wist te onderscheiden zullen we er niet veel gemist hebben. Tellen we de weg erheen mee, dan zagen we ook nog onder andere buizerd, torenvalk en grote zilverreiger.

Judasoor

Van de paddenstoelen onderscheidden we vliegenzwam, judasoor, elfenbankje, aardappelbovist, zwavelkopje, witte kluifzwam, stuifzwam, porseleinzwam, berkenzwam, tondelzwam, honingzwam en geweizwam. Deze opsomming is beslist niet volledig, maar we hebben in elk geval wel van de grote verscheidenheid en de fraaie groeisels genoten. Ook zagen we diverse mooie mossoorten zoals bekermos en haarmos.

Er valt inderdaad veel te genieten. Weidse uitzichten over de plassen en heidevelden, zelfs een enkele steile klim en smallere paadjes in de bosrijke delen; door de landschappelijke verschillen is er veel variatie in begroeiing. We kwamen onderweg een beheerder tegen met een kleine kudde Piemontese runderen, die (om vergrassing te voorkomen) de vaste begrazers van het Leersumse Veld zijn.

Aan het einde van de wandeling was zowaar de uitspanning bij de parkeerplaats geopend zodat er onder het genot van een al dan niet warme drank nog nagenoten kon worden.

Het was een prachtige dag in een voor velen nog onontdekt en verrassend leuk gebied, en als vanouds was het onder elkaar ook weer erg gezellig.

Complimenten voor onze onvolprezen excursieleider Henk Zomer voor deze prima keuze en zijn perfecte timing, die ons op de geplande tijd terugbracht.

Verslag en foto's: Josien Hofs