Al vele jaren gaat in januari de maandelijkse ledenexcursie van Rotta naar de Delta. Zeker als het weer mee werkt, is dit altijd de moeite waard. En dit keer werkt het weer mee: weinig wind, temperatuur rond het vriespunt en de hele dag zon.

Bij zonsopkomst vertrekken we met 19 deelnemers. 

Grijze zeehond

De buitenhaven van Stellendam met de aangrenzende slikken, schorren en duinen van de Kwade Hoek op Goeree is de eerste stop. Honderden brandganzen vertrekken juist van hun slaapplaats op de slikken naar de nabijgelegen graslanden om te foerageren. Een groepje kluten wordt wakker en geeft een prachtige demonstratie formatievliegen. Ook zijn er veel andere steltlopers te zien waaronder scholekster, wulp, tureluur, bonte strandloper.

Brandganzen

Kluten

Bij de volgende stop aan de binnenduinrand wordt door enkelen een man Goudvink gehoord en gezien. De met struweel begroeide duinvallei blijkt erg arm aan vogels, de bessen van duindoorn en wilde liguster zijn al verdwenen en de kleine plasjes bevroren. Wel laat een gillende waterral zich horen. In de graslanden van de aangrenzende Polder Oude Oostdijk zien we weer honderden brandganzen, waarschijnlijk dezelfde vogels die eerder uit de Kwade Hoek vertrokken. Ze zijn nu in gezelschap van onder andere grauwe ganzen, kieviten, goudplevieren en spreeuwen. Ook vliegt er een witgat (een steltloper) voorbij.

Brandganzen

Onze volgende stop is de Punt van Goeree, een kunstmatig duingebied, deels bebost en met gegraven plassen. We passen met z'n negentienen nauwelijks in de observatiehut met zicht op de Grevelingen maar dankzij de scherpe blik van Machiel zien we maar liefst twee roerdompen in de rietkraag aan de overzijde van het water. Ze staan in de zon, uit de wind. Ook een groepje lepelaars geniet van de zon. Twee grote mantelmeeuwen doen zich te goed aan een dode vis.

Een bruine kiekendief en een buizerd boven het rietveld zorgen enige tijd voor verwarring. Was het nu een buizerd óf een bruine kiekendief? Het blijkt dat verschillende mensen alleen een buizerd gezien hebben en anderen weer alleen een bruine kiekendief. Wanneer ze beiden tegelijkertijd duidelijk in beeld verschijnen is het raadsel opgelost.

Bruine kiekendief

De Brouwersdam is berucht 'omdat het er altijd waait en koud is' maar heeft ook de reputatie de beste plek te zijn voor ijseenden in Nederland. Dit keer valt de kou mee maar de ijseenden zijn er weer. We zien verschillende groepjes en ze zijn met een telescoop goed te bekijken. Op de dijk foerageren steenlopers, bonte strandlopers, scholeksters en een enkele wulp. Middelste zaagbekken zijn algemeen en mooi kunnen we een groep eidereenden en zwarte zee-eenden zien. Bij de spuisluis duikt een grijze zeehond op die op zijn gemak een schol naar binnenwerkt. Nieuwsgierig komen enkele kok- en zilvermeeuwen inspecteren of er nog wat voor hen overblijft. Helaas! De schol glijdt in zijn geheel soepel naar binnen.

Middelste zaagbek

Het is al laat geworden. Op de terugweg rijden we dit keer de Prunjepolder voorbij, de appeltaart blijft onaangeroerd, maar we doen wel de Plaat van Oude Tonge aan. De rotganzen, pijlstaarten, zilverplevieren en een rosse grutto vormen een mooie afsluiting van een prachtige dag.

Henk weer bedankt voor de prima organisatie!

Verslag en foto's: Dick Hoek