30 soorten vogels tijdens de ledenexcursie naar Arkemheen zaterdag 25 februari 2017...

Ontelbare hoeveelheden smienten, kuifeenden, meerkoetjes, kolganzen, brandganzen, grote Canadese ganzen, maar ook heel veel kievieten. Kemphanen (ja echt!), krakeenden, grauwe ganzen, wilde eenden. En verder nog zilvermeeuwen, brilduikers, bergeenden, baltsende futen, pijlstaarten, 2x een ijsvogel, een enkele stormmeeuw, aalscholvers, scholeksters, goudplevieren, een slechtvalk en wulpen (door enkelen gezien), een torenvalk, buizerds, knobbelzwanen, grote zilverreigers, blauwe reiger, zwarte kraaien en veldleeuweriken zagen de meesten van een zestiental leden van Rotta gisteren tijdens de wandeling in de polder Arkemheen vanaf het gemaal en bij het vogelkijkscherm Delta Schuitenbeek.

 

Het was pittig koud met een stevige wind, maar het beetje regen dat er toch even naar beneden kwam kon de kijkpret niet drukken. Gelukkig konden we even opwarmen bij Postiljon Veluwemeer alvorens de vogelkijkhut Delta Schuitenbeek - een aanrader om even naar toe te lopen als je daar toch toevallig bent! - te bezoeken.
Voor mij de eerste keer dat ik meekon op zo'n excursie, maar dit smaakt naar meer! Bedankt Henk Zomer voor het organiseren en mede-excursiegangers voor de leerzame en gezellige dag.

Met vriendelijke groeten,
Albertien van der Velde