Roerganger: Henk Zomer. Aantal deelnemers: 15.

De Arkemheenpolder is een echt veenweide gebied. Het is helemaal open, er staan geen bomen, het is één van de nationale landschappen.

Veluwe Randmeer

De polder is niet toegankelijk, het is een rustgebied voor vogels. Je kunt er omheen lopen en dat hebben wij dus gedaan. Hier en daar staan wat struiken en rietveldjes. Er staat nog een oud stoomgemaal (annex museum) dat op bepaalde tijden in werking wordt gezet. Aan de noordkant van het gebied ligt de Zuiderzeedijk. Aan de overkant ligt de Flevopolder. Het is koud weer, veel wind en af en toe valt er een klein miezertje. Alles ziet er een beetje grauw uit, niet echt fotoweer, de kleur ontbreekt. 

Smienten

In die polder valt niet veel te beleven dus ik geef u maar even een opsomming van wat we samen hebben gezien: kleine en grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwanen, duizenden Canadese ganzen, grauwe ganzen, kolganzen, brandganzen, smienten, luchten en velden vol wilde eenden, krakeenden, een wulp (gehoord), een slechtvalk jagend op smienten, een torenvalk, meerkoeten, waterhoen, scholeksters met de bekende roep: ”die Piet, die Piet”, ja ja, de vogels gaan je kennen, kemphanen, een goudplevier, veel kieviten, kokmeeuwen, u weet wel, die meeuwen met die oortjes, een stormmeeuw, zilvermeeuwen, een veldleeuwerik, een ijsvogel, diverse paartjes baltsende futen en een aalscholver. 

Enkele deelnemers bezoeken nog een koeienstal, waaronder Piet de Pater. Hij keurt de koeien. Zijn slagersbloed begint te borrelen. 

Strand Nulde

We gaan naar strand Nulde voor een versnapering en een sanitaire stop. We spreken natuurlijk over ”het meisje van strand Nulde”. We lopen naar de VKH (vogelkijkhut) “Delta Schuitenbeek”. Ook hier weer vele watervogels: tafeleenden, kuifeenden, bergeenden, pijlstaarten, krakeenden, grauwe ganzen, brilduikers, knobbelzwanen, baltsende futen en meerkoeten.

Ondanks het wat mindere weer hebben we volop genoten van wat we gezien hebben en van elkaar.

Dank aan de grote roerganger Henk Zomer.

Verslag en foto's: Piet Mulder.

Strand Nulde