Voor de excursie van de vogelcursus moesten we vanochtend om 7 uur verzamelen bij Molen De Valk bij de Ackerdijkse Plassen en de Bergboezem.

 

Molen de Valk

Bergboezem

Het weer was goed, met in het open veld wel een fris windje, maar dat kon de pret niet drukken.

In de Bergboezem keken we onze ogen uit naar een bonte verzameling vogels, met als hoogtepunten onder meer steltkluten, kievitkuikens en een zwarte ruiter. In het gebied van de Ackerdijkse plassen hoorden we onder andere de kleine karekiet, rietzangers en rietgorzen en af en toe was er eentje zo gewillig om even voor ons te poseren in het topje van een struik die iets boven het riet uitstak.

Om kwart over negen zat de excursie er op, met dank aan de heren excursieleiders.

Tekst en foto's: Jan Smith

Grutto

Steltkluut

Steltkluut

Aalscholver

Meerkoet

 Cursisten