Een excursie onder leiding van Hans Sanders, onze voorzitter en Cor van de Lustgraaf, onze penningmeester. Deze excursie kan dus onmogelijk fout lopen. Aantal deelnemers: 16.

Doorkijkje Lage Bergse Bos

Over de wateren hangt een soort mist, nevel. Het maakt het bos een beetje geheimzinnig en spannend. Vissers ontwaken en beginnen aan hun ontbijt. Eén van die vissers heeft afgelopen nacht vijf karpers gevangen.

Om ons heen horen we een kakafonie van geluiden. Ook de vogels ontwaken en ze menen ons toe te moeten schetteren met een hoop herrie.

Wat zien en horen we zoal: nijlganzen met pullen. Grauwe ganzen met heel veel pullen. Het lijkt wel een soort kinderdagverblijf. Grauwe ganzen zorgen ook voor pullen van andere ganzen. Meerkoeten, wilde eenden, kuifeenden, zwartkoppen (die snelle merels), vinken, winterkoningen, roodborsten, tjiftjafs, kleine karekiet, gaaien, een grote bonte specht, eerst zien we hem en een tijdje later horen we zijn geroffel. In deze periode roffelen ze maar heel kort omdat ze jongen hebben, een ijsvogel, houtduiven, merels (die langzame zwartkoppen), jonge reigers op een enorm groot reigersnest, zanglijster, eksters en koolmezen.

Look zonder look

Vogelkers

Peterselievlier

Ook hier in het Lage Bergse Bos zie je houtrillen. Ze houden loslopende honden een beetje tegen en ze geven bescherming aan veel kleine dieren zoals muizen en egels. Er staat nog wel het één en ander in bloei: look zonder look, Nederlandse vogelkers, fluitenkruid, hondsdraf en de peterselievlier begint vruchten te maken, Spaanse aak of veldesdoorn, abelen en populieren. Konijnen en Schotse Hooglanders houden de begroeiing een beetje in toom.

Schotse hooglanders

Over een aantal jaren kunnen we deze mooie route niet meer lopen omdat er op plekken die wij gelopen hebben het tracé van de A16 Rotterdam is gepland. Geniet er nu nog maar van.

Dank aan de gidsen en dank aan alle deelnemers. Het vroege opstaan was echt de moeite waard.

Verslag en foto's: Piet Mulder.

Fluitenkruid.