Op donderdag 20 april 2017 is tijdens zijn vakantie in Portugal overleden, ons erelid Aad Deurloo.

Aad was vanaf 1983 actief in onze vogelwacht, eerst als cursist van de vogelherkenning cursus, later tot kort voor zijn overlijden als coördinator en docent.
Na het behalen van het IVN natuurgids-diploma, 30 jaar als natuurgids, een begrip bij leden en bezoekers.
Voor 25 jaar bestuurswerk koninklijk onderscheiden, in het bestuur heeft hij alle functies bekleed.
Heeft alle jaren in de redactie van de Aves Visum een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van ons mooie blad.
Ook bij de verbouwing en beheer van ons natuurcentrum Trefpunt Rotta was Aad zeer nauw betrokken en altijd behulpzaam.
Vele jaren zijn de nestkasten in de Bleiswijkse Zoom door Aad gecontroleerd en gerepareerd.

Op 3 mei hebben wij met veel Rotta leden afscheid genomen van Aad, en zullen wij hem zeker gaan missen.

Rien