Op dinsdag 4 april hebben Peter de Groot van Biodivers en leverancier van de zaadmengsels, Serge Meeuws van de gemeente Lansingerland, Rien van der Vorm van Natuur- en Vogelwacht Rotta en ik als initiatiefnemer (Jan Greeve), de Idylle aan het Offenbachplantsoen bezocht.

 

Peter zei ons dat hij niet ontevreden was over de ontwikkeling van het terrein. Het zal echter de komende jaren nog wel veel inspanning kosten om tot het gewenste resultaat te komen.

Zo hebben we met elkaar afgesproken dat Rien met zijn mensen van Rotta eind april al enkele gedeelten zal maaien. Met name op plaatsen waar we géén riet willen hebben en op plaatsen waar veel zuring, smeerwortel en distels staan.

De Vlinderstichting adviseert ons om het eerste jaar al vroeg in het seizoen te maaien. Ook als er al planten staan te bloeien. Dit is belangrijk omdat we zoveel mogelijk soorten de kans willen geven zich te ontwikkelen. Door het maaien zullen de planten die nog niet zo sterk ontwikkeld zijn zich beter kunnen ontwikkelen (wortels en bladeren).

Verder zullen we nog een keer maaien rond half juni en nog een keer rond september/oktober. Dit maaien gaan we gefaseerd uitvoeren. D.w.z. dat je niet alles maait, maar ook gedeelten overslaat die je dan in het najaar maait of zelfs een jaar overslaat.

Ook zijn er enkele kale plekken in het terrein, omdat er in de winter water is blijven staan. De plekken zullen we wat losmaken, bekalken en daarna inzaaien en inharken. In het najaar zullen we waar nodig nog door zaaien.

We hebben goede hoop dat het terrein zich goed zal ontwikkelen. Hierbij kunnen we ook de hulp van de buurtbewoners gebruiken. Als mensen interesse hebben om mee te helpen, meld je dan aan bij Jan Greeve telefoon 06 5493 7520.

Als er nieuwe ontwikkelingen of werkzaamheden zijn, waarbij we hulp kunnen gebruiken, laten we dit op de website van Rotta weten http://www.rotta-natuur.nl/.

Verslag en foto's: Jan Greeve