11 januari 2014, Excursie naar de Zevenhuizerplas (ZHP). Aantal deelnemers: 17. Gids: Rien van der Vorm.

Het ziet er niet bepaald zonnig uit. Er is regen voorspeld, maar die nattigheid beperkt zich tot het einde van de wandeling. We worden dan geplaagd door een klein miezertje. Ondanks de slechte weersvoorspellingen zijn er 17 enthousiastelingen komen opdagen. Een bewijs dat er behoefte is aan dit soort excursies met gids.

Goed, we gaan op pad en we lopen langs een vrijwel lege plas met hier en daar wat verdwaalde Kokmeeuwen en Meerkoeten. Op weg naar het populierenbosje zien we een met klimop begroeide omgevallen Populier . Rien slaakt meteen een paar juichkreten. Zijn credo is : “Geen mooiere boom dan een dooie boom , insecten, mossen en paddenstoelen krijgen nu een kans, voedselbron voor vogels”.

We staan stil bij het rietveldje met zo’n mooi Rotta-houtrilletje. Dit soort rietveldjes zijn heel belangrijk voor de kleinere vogeltjes: baardmannetjes, rietvogeltjes, karekieten e.d. Rottanatuurwerk heeft dit veldje boomvrij gemaakt. Een gevarieerde begroeiing is erg belangrijk voor plant, dier en mens. Mijn collega Jac.P.Thijsse heeft ons hier op al gewezen. Die onderwijzers van toen en nu zijn zo gek nog niet.

Op naar het verdronken populierenbos. In de dode stammen zitten veel spechtengaten, een ideale broedplaats voor Spreeuwen. Tot onze grote vreugde vliegt een Grote Bonte Specht pal voor ons neus een boompje in. Schitterend. De Specht wordt hartelijk bedankt. Langs het pad door het rietveld naast het populierenbos staat een rij éénhuizige Elzen, dwz. alle mannen en vrouwen zitten in één boom.

Bij de eilandjes aan de noordrand van de ZHP. komt wat meer leven in de brouwerij: Meerkoeten, Futen, een jonge Fuut, Krakeenden, Kuifeenden, Wilde Eenden, Dodaars, Smienten, Knobbelzwanen en Zilvermeeuwen. Het wordt kouder en donkerder en natter en we besluiten via het fietspad langs de Eendrachtspolder (EP) terug te lopen naar de Strandgaper. In een plasje zitten heel veel Kuifeenden. Een grote wolk Kieviten en een grote zwerm Spreeuwen laten ons hun vliegkunsten zien. Verder zien we nog wat Kraaien, een Aalscholver, een Ekster en een Blauwe Reiger. Dat we zo weinig winterwatervogels hebben gezien komt door de vrij warme winter. De vogels uit de noordelijke gebieden blijven dan dichter bij huis, ze hebben geen zin in een onnodige , energie verslindende vliegtocht. Aan het eind van de wandeling worden we uitgezwaaid door een schattig Roodborstje. Of hij voor zijn soortgenoten ook zo schattig en vriendelijk is betwijfel ik.

Rien, bedankt.