Het uiteindelijk resultaat van een mooi burgerinitiatief. Het was ook voor wethouder Simon Fortuyn een verrassing.

Zaterdag 23 september opende hij officieel de Idylle, gelegen nabij het Offenbachplantsoen. Hij deed dit samen met initiatiefnemer Jan Greeve.
Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief. Daar was de wethouder het over eens. “Zoiets moeten we als gemeente omarmen”, zei hij tijdens zijn toespraak. Er was flinke belangstelling tijdens de opening van de Idylle, waaronder een aantal kinderen.
“Het is een heel bijzonder terrein geworden. Een prachtige leefomgeving voor onder meer vlinders en bijen. Het is een gebied dat zichzelf moet gaan ontwikkelen”, aldus de wethouder.
Omwonenden, en met name Jan Greeve zelf, zullen het terrein gaan onderhouden. Het groot onderhoud wordt door de gemeente gedaan en leden van Natuur- en Vogelwacht Rotta nemen het maaien voor hun rekening, want dat vereist vakkennis: op welk tijdstip dat moet enzovoorts.
“Er hing aan dit project wel een prijskaartje om het te realiseren, maar we zijn er met elkaar uitgekomen. Het idee op zich vond ik destijds al sympathiek.” Jan Greeve vertelde dat hij het plan destijds had opgevat en sponsors had gezocht. “Ook mede dankzij de firma Punt die een mooie bijdrage aan het geheel heeft gegeven.”
Zijn dank ging ook uit naar Cor Noorman (Beheerder Groenzoom) en de mensen van Rotta. In augustus 2016 ging de eerste spade de grond in en in september werd het terrein ingezaaid. Het eenjarig goed, dat er in het begin was, zal langzaamaan plaats maken van meerjarig goed.
Wethouder Fortuyn sprak de hoop uit dat de Idylle iets ‘eigens’ wordt voor de bewoners van het Offenbachplantsoen, waarna hij samen met Jan Greeve één van de drie informatieborden langs het terrein onthulde.

De landelijke Vlinderstichting, vertegenwoordigd door directeur ir. Titia Wolterbeek, had een aantal vlinders meegebracht die met hulp van de aanwezige kinderen de vrijheid kregen om direct neer te strijken op bloemen en ander groen. Ze vertelde terloops dat ze op de Idylle, tijdens een voorverkenning, de Argusvlinder al had gezien. Bij de gratis koffie die werd geschonken, kregen de belangstellenden een koekje in de vorm van… u raadt het al: een vlinder!


Tekst: John Hofman
Foto's: Henk Starink

Bron: De Heraut 27 september 2017, zie http://www.herautonline.nl/?p=64283