Idylles zijn bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Daags na de feestelijke opening op 23 september jl. is de idylle aan het Offenbachplantsoen in Berkel en Rodenrijs volledig gemaaid.

Sommige buurtbewoners waren misschien verbaasd dat er opeens geen bloeiende planten meer zijn voor de vlinders en de bijen. Maaien en afvoeren van het maaisel is echter nodig voor een goede ontwikkeling van de planten en de bodem, zodat de idylle jarenlang bloemrijk zal zijn.

Welkom in de idylle 'Offenbachplantsoen' in Berkel en Rodenrijs

Idylle ontwikkelt zich goed
De idylle in Berkel en Rodenrijs is in september 2016 ingezaaid met inheemse soorten en met zaad uit Nederland. De samenstelling is speciaal voor deze idylle bepaald, zodat planten worden gebruikt die ook echt thuishoren in onze omgeving. Najaar 2017 hebben deskundigen de ontwikkeling van de idylle beoordeeld. De plantengroei kwam in het voorjaar laat op gang, maar alles is daarna goed gegroeid en volop in bloei gekomen. Vooral éénjarige bloemen, zoals klaproos en korenbloem, oogstten waardering bij het publiek. In het najaar bloeiden veel verschillende soorten klaver. In totaal zijn al snel meer dan vijfentwintig verschillende plantensoorten geteld. Komende jaren gaan vooral meerjarige planten zich ontwikkelen, waarmee de idylle vele jaren in bloei zal staan.

Meer maaien dan je denkt (en wil) - *1
We krijgen regelmatig vragen over het gewenste beheer op idylles. Voor een bloemrijk grasland is één of twee keer per jaar maaien de geijkte beheermethode. Ook voor idylles ligt dit voor de hand. Voor vlinders en veel andere dieren is het van belang dat niet alles tegelijk gemaaid wordt. Bij idylles in ontwikkeling kijken we daar toch anders tegenaan. Om zoveel mogelijk soorten de kans te geven zich te ontwikkelen moet vaker gemaaid worden, zelfs terwijl er nog volop bloei is. Die zo gewenste bloemen zijn, zeker het eerste jaar, ondergeschikt aan de ontwikkeling van de planten zelf.

Rotta vrijwilliger Pjer Mulder trekt zaailingen uit

Klaar voor de winter
Begin november hebben vrijwilligers van Rotta Natuurwerk in de idylle gewerkt. Veel zaailingen van elzenbomen langs de waterkant zijn met de hand verwijderd. Hierdoor blijft de idylle zijn open en vriendelijke karakter behouden. Op advies van de deskundigen is een extra plantensoort bijgezaaid. Het gaat om zgn. kleine en grote ratelaar (Rhinanthus minor en Rh. Angustifolius). Deze planten helpen vergrassing en rietgroei langs de oevers tegen te gaan, zodat er meer open ruimte beschikbaar is voor bloeiende planten.

En waar zijn de vlinders? -*2
Hoewel je buiten zo nu en dan nog een vlinder ziet, is het vlinderseizoen voorbij. De laatste vlinders proberen zich nog succesvol voort te planten, maar de meesten zijn of gaan nu in winterrust. Verreweg de meeste dagvlinders overwinteren als ei, rups of pop. Iedere vlindersoort kiest een strategie om optimaal de ongunstige en koude periode te overleven. Ze zoeken een beschut plekje en maken zich klaar voor de winter. Ze kruipen weg onder takkenbossen, in holle bomen of in groen blijvende struiken, zoals klimop en coniferen. Ze zoeken ook regelmatig plekjes in de bebouwing. Dat kunnen kelders of zolders zijn, maar ook schuurtjes en hokken met openhaardhout. Ze zetten hun spijsvertering op een heel laag niveau, halen vocht uit hun lichaam en maken een soort antivries aan. Dit alles zorgt ervoor dat ze een graad of tien tot vijftien vorst heel goed kunnen overleven. Komend voorjaar hopen we ze dan in volle pracht terug te zien in de idylle.

Tekst en foto's: Henk Starink

Rust in de idylle 'Offenbachplantsoen' 

*1 Bron: Idylle 2017, uitgave van De Vlinderstichting, pagina 13.
*2 Bron: Kars Veling, De Vlinderstichting.