In 2017 vierde Rotta haar 35-jarig bestaan. Dat is met 3 feestelijke activiteiten gevierd.

Op 20 mei was ’s morgens om 6 uur de publiekswandeling door de Wiebertjes en tegelijkertijd de laatste excursie van de vogelherkenningscursus, waarna een gezamenlijk, heerlijk ontbijt klaar stond in het Trefpunt.
Op 19 oktober was er voor de kinderen een extra speurtocht vanuit het Trefpunt, waarbij de kinderen een houten medaille met het Rotta-logo en een loupekaartje kregen.
Op 25 november was de jubileum fietspuzzeltocht langs de natuurpareltjes van Rotta met soep na.

Helaas hebben wij dit jaar afscheid moeten nemen van Aad Deurloo. Wij missen Aad persoonlijk en missen zijn inbreng bij verschillende activiteiten.

Bestuur
Het bestuur is in het afgelopen jaar weer iets gewijzigd en bestaat nu uit Hans Sanders voorzitter, Anneke Zuidervaart vice-voorzitter, Cor van de Lustgraaf penningmeester, Marijke den Oudendammer secretaris, Arend Hoogeveen contactpersoon voor gemeente Zuidplas en Henk Starink voortrekker van het erfvogel-project. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door Jaap van Lien als contactpersoon naar de gemeente Lansingerland en de werkgroep Trefpuntbeheer. Onder de naam Rotta functioneren nog vele andere vrijwilligers in de verschillende werkgroepen.

Rotta Jeugd
Deze groep organiseert nog steeds met veel enthousiasme activiteiten voor Kapoentjes en Rangers. Het aantal deelnemers is vooral bij de jongsten toegenomen. De vaste invulling door Rotta Jeugd op de kinderpagina van Hart van Holland is helaas komen te vervallen door veranderingen bij deze krant. Maar de jeugd wordt nu langs onze eigen kanalen geïnformeerd over bijzonderheden in de natuur.
Betsy van der Meijgaarden heeft aan het eind van 2017 afscheid genomen van deze groep. Astrid Schild is de groep komen versterken.

Onderzoek en gidsen
Onderzoek door regelmatig tellen, wordt binnen het Rotta gebied op verschillende diergroepen toegepast. Er loopt een vleermuizenonderzoek, er worden vlinders geteld en er zijn vogeltellers. Hun aantal is binnen Rotta toegenomen en ook de gebieden voor de verschillende soorten tellingen, zoals winterwatervogeltelling, Broedvogel Monitoring Project (BMP), Meetnet Urbane Soorten (MUS), een ochtend trekvogeltelling (Euro Birdwatch), tellen van kolonievogels en Punt Transect Tellingen (PTT).
Ook het aantal gidsen breidt zich voorzichtig uit. Zij gidsen onze eigen publiekswandelingen en op aanvraag wandelingen in de omgeving.

Natuurwerk
Onze groep natuurwerkers heeft afgelopen jaar weer veel werk verzet, ongeveer 2700 mens-uren. Nieuw dit jaar was de ingezaaide graanakker in Kooipolder, een lust voor vele vlinders. Naast ons parkeerterrein is een paddenpoel met bijbehorende beplanting gerealiseerd. Voor visdiefjes zijn samen met de groep Rotta-Actief de eilanden gemaakt, te water gelaten in de Bleiswijkse Fles en onthuld door wethouder J. Heuvelink. Deze twee werkgroepen hebben ook samen een ijsvogelwand geplaatst aan het water achter het Trefpunt. De verschillende projecten zijn in samenwerking met het project Biodiversiteit gerealiseerd. Naast het vele maai- en snoeiwerk is ook hard gewerkt aan het vernieuwen van het vlonderpad door het Koornmolengat.
Een apart onderdeel is de werkgroep Erfvogels; na elders een cursus te hebben gevolgd, geeft deze groep nu advies aan derden over het voor vogels zo gunstig mogelijk inrichten van erven.

Ruimtelijke ontwikkelingen in de regio
Rotta volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de regio en neemt zoveel mogelijk deel aan inspraakprocedures en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Denk hierbij aan de inrichting van het land rond de verlenging van de A16, plannen rond de Groenzoom en Wilderszijde en in gemeente Zuidplas rond de Rotte en inrichting van de Hennipgaarde, enz.. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om compensatie van bomen en water, al of geen bebouwing. Hierin sluiten we ook aan bij acties van Natuur- en Milieu Zuid- Holland, andere natuurorganisaties en buurtbewonersorganisaties, enz.. Soms boeken we (een klein) succes, soms moeten we ons neerleggen bij besluiten.

Communicatie
Onze website www.rotta-natuur.nl  geeft alle informatie over Rotta. Ons kwartaalblad Aves Visum is er te vinden (ook op papier te ontvangen), met veel achtergrond informatie, verslagen en mooie foto’s. Verder vindt men op de site alle relevante informatie over onze vereniging, de agenda, verslagen en links naar onze Facebookpagina en naar Waarneming.nl.
Leden kunnen de Nieuwsbrief per mail ontvangen met aankondiging van activiteiten en achtergrond informatie.
Naast deze digitale communicatie maken we ook gebruik van de lokale pers, waar we verslagen en informatie naar sturen en soms uitnodigen bij speciale gelegenheden.
Dit jaar zijn er een aantal wandelfolders van ons werkgebied gemaakt of hernieuwd, die liggen te koop op onze artikelentafel in het Trefpunt.

Cursussen en publieksactiviteiten
Ook dit jaar was er weer een cursus Vogelherkenning, wederom volgeboekt en succesvol.
De maandelijkse publiekswandelingen of fietstochten zijn goed bezocht, (op één na, maar toen hoosde het de hele ochtend). Ook de wandelingen op vrijdagavond in juli en augustus door het Koornmolengat waren druk bezocht.

Ledenexcursies en lezingen
De ledenavonden met een breed aanbod aan interessante onderwerpen zijn goed bezocht.
De excursies voor eigen leden waren, met nieuwe en bekende bestemmingen, ook goed bezocht.
Bij de laatste excursie van 2017 heeft Henk Zomer na 22 jaar afscheid genomen van dit deel van Rotta en het organisatie-stokje doorgegeven. Dit nieuwe jaar nemen Hans Sanders en Peter Wienbelt de organisatie op zich.

Trefpunt
Het Trefpuntbeheerteam beheert het gebouw en gaat over alle zaken in en rond het Trefpunt. Zij beheren ook alle materialen die gebruikt worden door de Natuurwerkgroep en door Rotta-Actief, die iedere donderdag ter plaatse de visdiefeilanden, de ijsvogelwand en vele nestkasten bouwen. Dan wordt er ook gewerkt aan de tuin.
Iedere zaterdag is het Trefpunt geopend voor publiek en zijn er Rotta-mensen die uitleg geven over al onze natuuractiviteiten en dergelijke. Dan wordt er ook vaak een en ander van de artikelen verkocht.
Het beheerteam regelt ook de verhuur aan natuur-gerelateerde cursussen en bijeenkomsten. De vaste medegebruiker Pameijer Stichting heeft afscheid genomen van onze locatie.
De groep 'Witte Tornado’s' houdt het gebouw in voortreffelijk schone staat.

Alle in dit jaarverslag genoemde activiteiten worden in en rond ons Trefpunt georganiseerd, voorbereid en/of besproken. Daar staat de koffie klaar en vinden de ontmoetingen plaats tussen de verschillende werkgroepen.
Zo is de cirkel weer rond.

Marijke den Oudendammer (secretaris)