Gidsen: Aria van Ballegoie en Jesse Keyzer. Aantal deelnemers: 27.

 

Gids Aria

 

Gids Jesse

Aria heet ons allen welkom
Op afroep verschijnen er twee grote bonte spechten die of aan het baltsen zijn of elkaar de tent uitjagen. We weten het niet. Bij mensen is dat ook niet altijd goed te zien. De spechten verdwijnen en Aria roept twee sperwers op die heel vredig wat boven onze hoofden rondcirkelen. Ook die verdwijnen weer en er verschijnt een Nederlandse gaai. Nooit van gehoord. Wel van een Vlaamse gaai, papagaai (een mannetjes gaai) en de Gaay Fortman, een oud-politicus.
Goed, we gaan op pad. We lopen nog geen twintig meter of we horen het geschetter van een roodborst. Als een vogel zingt kan dit maar twee dingen betekenen: ik zoek een vrouwtje of ga weg, dit is mijn territorium. Het typische bij roodborsten is dat ook het vrouwtje zingt. Zij heeft haar eigen territorium, een feministisch vogeltje dus.

 

Pimpelmeeskast

We zien en horen pimpelmezen. Jaren geleden zijn er duizenden bomen getopt onder de aanvliegroute van Zestienhoven. Dit heeft veel nestgelegenheid gekost. De gemeente heeft als compensatie 30 pimpelmeeskasten geschonken. Dat wil niet zeggen dat er in die kasten alleen maar pimpelmezen zitten. Er zit van alles in: vleermuizen, insecten of andere soorten vogeltjes.
In het park staan nogal wat dode afgetopte bomen. Die zijn uitstekend geschikt voor spechten. Zij kunnen in die bomen makkelijk hun holen uithakken. En u weet: gat is rond, specht is bont. Van al die afgezaagde stammen en takken heeft men houtrillen gemaakt. Deze vormen goede vluchtplaatsen en nestplaatsen voor allerlei kleine dieren en vogeltjes en ze zijn broedplaatsen voor allerlei insecten.
We zien vinken, eksters, een groot eksternest met een dakje, wilde eenden, meerkoeten, waterhoenen, een buizerd, kraaien, halsbandparkieten (het zijn exoten en ze nestelen in spechtenholen; het is niet echt bekend of ze andere vogels verdringen en de spechten zijn niet te beroerd om nieuwe holen te maken), een staartmees, houtduiven, een groenling, een heggenmus en tot onze grote verbazing: een dagpauwoog. Deze overwintert als vlinder en hij vond het eens tijd worden om uit te vliegen.

Vleermuizen

 

Nest watervleermuis

Jesse, onze vleermuisexpert, vertelt dat in de spouwmuren van het naastgelegen schippersinternaat 200 gewone dwergoorvleermuizen zitten. Deze dieren krijgen het moeilijk want door het isoleren en het energieneutraal maken van woningen verliezen deze vleermuizen hun nestgelegenheid. Zij nestelen niet in bossen.
In het Schiebroekse Park zitten diverse soorten vleermuizen: rosse vleermuizen, grootoorvleermuizen, dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen en de watervleermuis. De laatste dankt zijn naam aan het feit dat hij vlak boven het wateroppervlak scheert om insecten te vangen. We zien in een boom ook nog zijn nest. De vleermuizen hebben vaste routes. Meestal langs wegen met bomen. Als er langs die wegen bomen gekapt worden, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een rotonde, dan raken ze gedesoriënteerd. Er hangen vleermuiskasten. Soms duurt het jaren voor die kasten bezet zijn door vleermuizen. Vaak zitten er vogeltjes in of insecten. Net als bij de pimpelmeeskasten: er staan geen naambordjes op die kasten.

Bomen

Met klimop begroeide bomen

Verderop zien we bomen die volledig begroeid zijn met klimop. Klimop leeft niet van de boom, maar vindt alleen steun voor zijn groei. De boom gaat er niet van dood maar krijgt het wel een beetje benauwd. Het klimop rond die bomen vormt een eigen biotoop. Er komen veel insecten op af en vogels kunnen er heerlijk in broeden en het vormt een goede vluchtplaats.

Afgeknotte boom met kogelhoutskoolzwammetjes

Veel afgeknotte bomen zien er nogal wrattig uit. Deze bomen hebben nog steeds hun sterke wortelgestel. Ze vormen veel zijtakken die dan weer afgezaagd worden. Op die plekken ontstaan uitstulpingen. We noemen dit verschijnsel waterlot. Waterlot is een wildgroei van takjes aan een boom. Het evenwicht tussen wortelgestel en kroon is verstoord (dit heb ik even gegoogled).

Tot slot

Schotse Hooglanders

Natuurvriendelijke oever met houtril op achtergrond

Paddenpoel

Schotse Hooglanders houden het gebied open. Ze vreten veel opschot weg. Er zijn veel natuurvriendelijke oevers aangelegd. Aronskelk, speenkruid en klein hoefblad steken hun kopjes al boven de grond. Het voorjaar komt er aan.
Nou, het was weer fijn om met Aria en Jesse op excursie te zijn. Bedankt. De koffie in Natuurtalent laten we ons goed smaken.

Verslag en foto's: Piet Mulder

Zwammetjes in boomholteEen roodrandhoutzwam op een berkenstam