Landelijke Natuurwerkdag in de Eendragtspolder. Zaterdag 2 november stonden er om 9 uur ongeveer 20 mensen op de Slingerkade in de Eendragtspolder klaar om aan het werk te gaan.

De bedoeling voor deze dag was het verwijderen van opschot van jongen bomen en struiken van de eilanden ten oosten van de roeibaan, om te voorkomen dat er op termijn bos ontstaat. Het huidige open terrein, dat onlangs nog is gebruikt als calamiteitenberging na zware regenval, is aantrekkelijk voor heel veel vogels.

Deze dag was door Rotta georganiseerd in samenwerking met Landschapsbeheer en de Groenservice Zuid-Holland (GZH). Na een openingswoord door een van de bestuurders van het Recreatieschap Rottemeren werden de deelnemers per boot naar het eerste eiland vervoerd. Hier werd, gewapend met schep, spa, of met de blote (gehandschoende) handen begonnen met het uittrekken van de jonge boompjes en struikjes. Veelal waren dit diverse soorten Wilg en Kornoelje. Het aardige van natuurwerk bij Rotta is, dat je op je eigen manier en in je eigen tempo kunt werken.

Je ziet dus mensen in groepjes, rustig en gezellig pratend aan het werk terwijl anderen stevig doorwerken, meters maken en veel arbeid verrichten. Wel hebben ze allemaal gemeen dat ze genieten van de natuur en van het buiten zijn. En te genieten was er volop. Een grote groep Knobbelzwanen was op de geplande werklocatie aanwezig en vertrok toen de eerste mensen afdaalden vanaf de dijk naar de aanlegsteiger waar de Rottaboot klaar lag in het water. Op de eilanden waren Graspiepers, Veldleeuweriken en Watersnippen aanwezig, die het luchtruim kozen wanneer de mensen dichterbij kwamen. Ook enkele Grote Zilverreigers vlogen op en een Buizerd en een biddende Torenvalk waren van dichtbij te bewonderen. Heerlijk om op deze manier de Eendragtspolder van binnenuit te ervaren.

Na de koffie werden we op 2 andere eilanden afgezet en werden ook daar de jonge scheuten zo veel mogelijk verwijderd. Natuurlijk werd er ook aandacht besteed aan de andere, soms nog bloeiende planten. Er stond zelfs een bloeiende Teunisbloem! Ook stond er op veel plekken (uitgebloeide) Kaardenbol.

In de loop van de dag meldden zich weer nieuw vrijwilligers. Rond het middaguur werden we door schipper Ad allemaal weer terug gevaren en stond er op het parkeerterrein een partytent waar we door GZH een heerlijke lunch kregen aangeboden. Gesterkt door soep, allerlei broodjes gezond, (karne)melk, jus d’orange en fruit konden we aan het middag programma beginnen. Vier eilandjes hebben we deze dag, onder een loodgrijze lucht ontdaan van opschot. Maar het bleef droog, tot de koffie/thee van rond 15.30 uur. Totaal zijn er ongeveer 40 mensen aan het werk geweest en er werden duizenden boompjes-in-wording verwijderd. In de miezerregen vertrokken de deelnemers naar huis en werd de Rottaboot weer op de kant getrokken.

Rotta-mannen, bedankt voor de organisatie. GZH, bedankt voor de heerlijke lunch en de koffie en thee. Het was een fijne dag! Hopelijk zullen al die mooie vogels nog heel lang gebruik blijven maken van dit prachtige moerasgebied.