Roerganger: Hans Sanders. Natuurgidsen: Dick Hoek, Hans Sanders, Cor van de Lustgraaf, Rien van der Vorm en nog vele anderen. Aantal deelnemers: 27.

Plattegrond Tiengemeten © Piet

Het eiland Tiengemeten bestaat uit drie delen: “Weelde”, “Weemoed”en “Wildernis”. Wij lopen de “Wildernis”, het westelijke deel van het eiland met zijn slikken en moerassen. We bekijken het bezoekerscentrum en sommige deelnemers laven zich aan de koffie in een kartonnen bekertje uit een automaat. Daarna: op pad.

Tiengemeten © Piet

Beverwerk © Astrid

We lopen over nattig grasland. Terug lopen we over een verhard pad. We lopen in kleine groepjes en als je geen zin hebt in gezelschap loop je lekker in je uppie. Alles kan en mag. Er valt echter heel wat te zien. Misschien wat saai, maar ik geef u toch maar even een opsomming van onze “score”: witte kwik, vinken, houtduiven, kraaien, winterkoning, roodborst, ringmussen, wintertalingen, krakeenden, tafeleenden, kuifeenden, slobeenden, pijlstaarten, bergeenden, brilduikers (wat kunnen die lang onder water blijven, ik zou allang verzopen zijn), knobbelzwanen in het water en knobbelzwanen overvliegend met die ongesmeerde vleugels, futen, twee zee-arenden, hoog in een boom, arrogant rondkijkend zo van: “wie doet ons wat”. Verder: rietgorzen, veel veldleeuweriken, scholeksters, graspiepers, een buizerd hoog in een boom en niet zoals we gewend zijn op een paaltje, een overvliegende sperwer, grote Canadese ganzen, grauwe ganzen en brandganzen, een blauwe kiek (herkenbaar aan de witte vlek), aalscholvers, een zwerm spreeuwen, kramsvogels, kleine mantelmeeuwen (gele poten), zilvermeeuwen, tureluurs, een overvliegende lepelaar, holenduiven, een torenvalk (T.V.), middelste zaagbekken (miza’s), merels, blauwe reigers, grote zilverreiger (gele snavel), koolmezen, pimpelmezen , eksters en een cetti’s zanger (zo’n lawaaischopper). We hebben nog veel meer vogels gehoord maar die kwamen uit het mobieltje van Hans Sanders.

Schotse Hooglander © Piet

Duindoorn © Piet

Schotse Hooglanders houden het gebied open. In het riet liepen enkele reeën. Door de kou van de laatste tijd was er weinig ontspruitend groen. We zagen enkele madeliefjes en klein hoefblad verwoede pogingen doen om uit te groeien.

Visresten © Astrid

Braaksel met kaviaar van visarend © Piet

We zien het braaksel van een visarend: heerlijke stukjes vis met kaviaar. Hans was de champagne en de toastjes vergeten.

Restanten paashaas © Piet

Stoffelijk overschot ree © Astrid

In de natuur (en niet allen daar) zie je ook klein leed: stoffelijke overschotten van hazen (te ver heen om er soep van te trekken) en de restanten van een steltlopertje. Onder aan een dijk zijn er beversporen te zien. Op onze terugreis zien we een groep holenduiven en een groepje kieviten.
Het was een zeer ontspannen en relaxte excursie. Dank aan de roerganger en dank aan alle deelnemers en dank aan alle telescoopeigenaren.

Verslag: Piet Mulder

Kijkertjes © Astrid

Even rusten © Piet