Het landschap in ons gebied is veranderd: door de glastuinbouw is het in sommige delen bijna industrieel.

Voorzichtig en met veel geduld moet je de belangen van dieren, planten, de mens in de natuur en de tuinder afwegen. De waterkwaliteit baart zorgen, zolang er deels afgewaterd wordt op het buitenwater. Soms lijkt het of de stad meer biodiversiteit kent dan het platteland.
Susanne voert het woord ‘landschapspijn’ in. Op hoog niveau beïnvloeden geldstromen de landbouw waarvan velen vinden dat het duurzamer moet.
We praten over de vele raakvlakken tussen de Rotta-leden en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH): de gevolgen van de uitbreiding van het vliegveld, de watervervuiling in het kassengebied, de lange provinciale procedures als het gaat om het afschot van onder andere smienten en zwanen.
Meer voorlichting en dus kennis moet er komen over de consequenties van het landelijke en provinciale beleid. Het is een boeiend gesprek en als u de stellingen van Susanne ook wilt overwegen dan verwijs ik naar haar presentatie, zie de bijlage.

Stof tot nadenken en samen overleggen!

Anneke Zuidervaart

Bijlage: Presentatie NMZH lezing Rotta 24 april - bekijk de PDF