26 oktober 2013 Excursie naar het Bentwoud. Gids: Rien van der Vorm. Aantal deelnemers: 30. Startpunt: het Land van Belofte van Bernard en Kitty Villerius...

Het Bentwoud is een bos in ontwikkeling dat ligt tussen Zoetermeer, Moerkapelle, Bentwoud en Boskoop/Waddinxveen. Het gebied is ruim 800 hectare groot. Het bos wordt ontwikkeld volgens het basisgroeimodel Bentwoud, waarbij een basisinrichting met voldoende recreatieve kwaliteit tot stand wordt gebracht. Private partijen zijn uitgenodigd om te participeren. Wegens geldgebrek zijn niet alle gronden aangekocht. Ook worden er om die reden minder bomen aangeplant en er wordt meer overgelaten aan spontane bosontwikkeling. Een beetje minder en een beetje soberder dus. Voor een natuurlijker ontwikkeling is dit nog niet zo gek.

Wat zien we : velden vol dode Honingklaver, veel Ridderzuring, aangeplante Wilgen en Populieren, Riet staat er nog langs de sloten die de voormalige afscheidingen vormden tussen de diverse landerijen. Hier en daar staan spontaan ontsproten Elzen, Sleedoorns en Lisdodden. We zien een Wegendoorn. De bessen van deze struik zijn laxerend en bloedzuiverend. Wat je niet zou verwachten zijn de Breedbladige Orchis en de Wespenorchis. Langs de kant van een voetpad staat een Gewone Berenklauw. Deze plant heeft niet het giftige en jeukende spul van zijn Kaukasische broeder. De paddenstoelen zijn duidelijk op hun retour. De kleuren worden fletsig en vaal. De Helmmycena, de Honingzwammen en het Geweizwammetje hebben veel van hun glans verloren.

Vogels zijn er volop: Gaaien, Nijlganzen, Grauwe ganzen, Aalscholvers, groepen Kneuen, Putters en Vinken en Graspiepers, een Buizerd in de lucht en een blonde Buizerd in een boompje, Sperwer, een Bruine en een Blauwe kiekendief, een T.V., Slechtvalk, Meerkoeten, Wilde eenden, Krakeenden en Zilvermeeuwen, een Roodborst, Groenlingen en Veldleeuweriken en een zwerm Kieviten. Op een wandelpad zit een Groene kikker. Wat die daar doet is ons een raadsel. Na afloop van de wandeling brengen we nog een bezoek aan de moestuin van Joke en Rien. Zij kunnen heel Moerkapelle van voedsel voorzien. Het was een zeer aangename wandeling. Dank aan onze natuurgidsen Rien van der Vorm en Dick Hoek.