Aantal deelnemers: 9. Goed wandelweer (één buitje).

Verslag 1 Vennenwandeling

De onderstaande 2 routes werden gelopen. Startpunt: Nivon-huis Morgenrood.

 

Route 1: Vennen, lengte 9,4 km

 
Route 2: Kampina, lengte 3,8 km

De maandelijkse Rotta excursie voerde ons deze keer wat verder van huis naar de Oisterwijkse vennen, een prachtig en zeer afwisselend natuurgebied. Een klein deel van de groep was al vooruit gereisd en verbleef in het NIVON-natuurvriendenhuis Morgenrood. We werden hartelijk met door henzelf gezette koffie ontvangen.

 
Met een wat kleiner gezelschap dan de vorige keer (vakantietijd, regen voorspeld, wat verder van huis?), maar niet minder enthousiast, wandelden we onder leiding van Hans door het schitterende vennengebied, met historische namen als Diaconieven, Goorven, Kolkven, Brandven en Galgeven. Vennen zijn natuurlijk ontstane plassen, de meesten zijn ontstaan in de laatste ijstijd. Sommige zijn in recente tijd uitgebaggerd om ze te behouden.

We zagen enkele watervogels onder andere kuifeend, dodaars, Canadese gans, grauwe gans, blauwe reiger, wilde eend en meerkoet. Het ontluikende bos liet een enorme vogelrijkdom horen: goudhaan, kool-, pimpel- en kuifmees, zwartkop, merel, vink, zanglijster, boomkruiper, boomklever, grote bonte specht, zwarte roodstaart, gaai, etc. etc. De kuifmees kregen we heel goed te zien, voor de meesten van ons een bijzondere waarneming.

 
Ondanks het late voorjaar waren er al diverse planten in bloei, naast de veel voorkomende soorten ook gele dovenetel, stinkende gouwe, blauwe bes en waterdrieblad.
Voor de middag was er even een buitje, maar overigens was het prima wandelweer. Na de pauze in het midden in de natuur gelegen Boshuis Venkraai, waar enkele Rotta-getrouwen zich de appeltaart uiteraard niet lieten ontgaan, liepen we terug naar het NIVON-huis. Vandaar vertrok het merendeel van de groep zich nog als toegift voor een korte wandeling naar de Kampina, een opener gebied met veel heide.
Het was een leuke, leerzame en ook weer erg gezellige dag met elkaar.

Verslag en foto’s: Josien Hofs


Verslag 2 Rondje Kampina

Als vervolg op de Vennenroute in de ochtend, met als hoogtepunt toch wel de kuifmees, bleek er in de middag nog tijd voor een kort rondje Kampina. Een gevarieerd natuurgebied, met open heidevelden, dennenbossen en veel vennetjes. Bij de verkenning de dag tevoren (de kwartiermakers hadden geen half werk verricht!) konden al namen als boomvalk, havik, boompieper en boomklever worden genoteerd. De achterpoort van het NIVON-huis geeft rechtstreeks toegang tot de 1200 hectare grote Kampina.

 

Brug over de Rosep

 

De Rosep

Na het oversteken van het lieflijk meanderend beekje de Rosep kom je via een slingerend bospaadje op de hier en daar venige heide. Daar liepen we een 3-4 kilometer rondje langs het Belversven, rijk aan libellensoorten waarmee de eerdere waarneming van de boomvalk logisch in de oren klinkt. Deze middag noteren we een door de zon fraai belichte torenvalk, een pimpelmees en - na enige discussie – een boomleeuwerik (op geluid, met dank aan Peter Wienbelt).

 

Dan wordt het toch echt tijd om nog even het Morgenrood-terras aan te doen, de huisgaanders uit te zwaaien en de lokale Chinees te sponsoren. Jammer dat de roodstaartzwaluw zich pas de volgende dag laat zien, als wij alweer in de auto op weg naar huis zitten...

Verslag en foto’s: Leo de Rooij