Het is weer zover. De winter is voorbij, de lente is begonnen.

De Idylle aan het Offenbachplantsoen in Berkel en Rodenrijs begint weer kleur te bekennen. Het zal er echter anders uit gaan zien dan het afgelopen jaar, vertelt initiatiefnemer Jan Greeve.
Vorig jaar hadden klaprozen, korenbloemen en kamillen de overhand. “Dit zijn echter eenjarige akkerplanten die zich alleen kunnen handhaven als de grond elk jaar wordt bewerkt. Dit is echter niet de bedoeling van de Idylle. Wat we willen bereiken is een bloemenweide van meerjarige planten die voor voedsel en voortplantingsmogelijkheden zorgen voor de bijen en vlinders. Door allerlei omstandigheden hebben de bijen en vlinders het moeilijk om aan voedsel te komen. Met zo’n bloemenweide kunnen we ze een handje helpen”, aldus Jan.
“Om voor een aantrekkelijke bloemenweide te zorgen is het noodzakelijk een aantal keren per jaar de vegetatie te maaien”, vervolgt Jan. Op donderdag 24 mei zal Natuur- en Vogelwacht Rotta met een aantal vrijwilligers uit de buurt dit werk op zich nemen. De tweede keer zal het eind juni/ begin juli zijn en de laatste keer in oktober.
“Het is begrijpelijk dat men zich afvraagt waarom ze gaan maaien als er zulke mooie planten staan te bloeien. De reden hiervoor is dat door het maaien en afvoeren van het maaisel de bodem verarmt. Door de verarming zal er tussen de planten meer ruimtes ontstaan waardoor er meer zaad van bloeiende planten tot ontwikkeling kan komen. Wat dan weer gunstig is voor de bijen en vlinders.”
Het is niet de bedoeling dat alles in een keer gemaaid gaat worden. Dit zal in fasen gebeuren, waardoor er toch steeds wat te beleven zal zijn. “De eerste keer zal er veel begroeiing langs het trottoir gemaaid worden. Dit is de plek waar de grond het rijkst is aan voedsel, wat er voor zorgt dat er veel grassen groeien. Door dit een keer extra te maaien zal de verschraling van de grond wat sneller gaan. Bij de maaibeurt in oktober zal het grootste gedeelte gemaaid worden. Een klein gedeelte zal blijven staan omdat het mag verruigen. Dit zorgt voor een ander soort begroeiing. Deze ruigten worden eens in de drie jaar gemaaid en afgevoerd.
Andere gedeelten laten we staan, omdat daarin eieren en insecten kunnen overwinteren. Deze stukken zullen volgend jaar weer gemaaid worden. De maaibeurt in juni/juli gaat in overleg met de betrokken partijen waaronder Rotta, de gemeente, zaadleverancier Biodivers en mijn persoon”, besluit Jan.

Wie het leuk vindt om als vrijwilliger mee te helpen aan de ontwikkeling van de Idylle kan zich melden bij Jan Greeve, tel. 06-28544003.

Bron: De Heraut: https://www.herautonline.nl/?p=69878.