Net als vorige jaren deed Rotta mee met de Europese vogelkijkdag. Ze deden dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen verspreid over ons land.

In totaal tellen zij op ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk vogels. Zij doen dit in het kader van de Euro Birdwatch, het Europese vogeltel-evenement van BirdLife International. In Europa telde men dus massaal vogels op zaterdag 5 oktober. Al ruim voor 8 uur waren de eerste tellers aanwezig op de top van de Skiberg van Bergschenhoek (trektelpost Lührs). Zo’n twaalf tellers (oa Bart, Jesse, Jan, Cor, Hans, Aria, Rob, Theo, Chris en een andere Jan) waren dit jaar van de partij. 

Ondanks het prettige weer viel de vogeltrek een beetje tegen. Toch werden er leuke soorten en aantallen geteld. Bijzonder waren de vele kolganzen die over kwamen gevlogen, 28 boerenzwaluwen en een groene specht die bijna werd geslagen door een sperwer! Pijnlijk was het ontbreken van soorten zoals veldleeuwerik.

Altijd leuk blijft de discussie of een passerende vogel een trekvogel of een ‘lokal’ is. Helemaal zeker weet je dit natuurlijk nooit, maar de gaaien bijvoorbeeld deden wel erg hun best om hun aantal op te krikken door steeds heen en weer te vliegen! Het was een gezellige ochtend. Uiteraard zijn we komend jaar weer van de partij! 

74 Aalscholver
4 Blauwe Reiger
28 Boerenzwaluw
1 Ekster
1 Fazant
3 Fuut
1 Goudhaantje
6 Gaai
1 Goudhaantje
8 Graspieper
86 Grauwe Gans
3 Groene Specht
39 Groenling
3 Grote Bonte Specht
2 Heggenmus
10 Holenduif
19 Houtduif
39 Kauw
1 Keep
48 Kievit
8 Kleine Mantelmeeuw
9 Kneu
11 Knobbelzwaan
10 Kokmeeuw
109 Kolgans
5 Koolmees
264 Kuifeend
6 Meerkoet
6 Merel
2 Nijlgans
12 Pimpelmees
6 Putter
7 Ringmus
3 Roodborst
2 Sijs
52 Slobeend
2 Sperwer
72 Spreeuw
1 Tjiftjaf
20 Turkse Tortel
24 Vink
34 Watersnip
11 Wilde Eend
3 Winterkoning
3 WItgat
6 Wulp
68 Zanglijster
1 Zilvermeeuw
12 Zwarte Kraai
2 Zwartkop