De Eurobirdwatch is een internationale (trek)vogelteldag waaraan 38 landen deelnemen met alleen al in Nederland meer dan 150 verschillende telposten.

Uit de voorlopige resultaten, verzameld door Vogelbescherming blijken op 6 oktober 2018 in Nederland meer dan een miljoen vogels geteld, verdeeld over 204 soorten. Ook Rotta telde mee.

Telpost Lührs Eurobirdwatch 6 oktober 2018

Al vóór acht uur staan de eerste tellers op het hoogste punt in de wijde omgeving: de top van de skiberg in het Hoge Bergse Bos, ook wel telpost Lührs genoemd. Het weer is voor de trekvogels gunstig: droog, helder en een zwakke zuidoostenwind. Voor de waarnemers zou er wat meer wind mogen zijn, dan vliegen de vogels wat lager en zijn dus beter zichtbaar. Het voordeel van dit weer is dat handschoenen, dassen en ijsmutsen overbodig zijn: het werd tot 20°C! Aria houdt de administratie nauwkeurig bij en de anderen (tot 20 tellers in wisselende samenstelling) proberen met verrekijker, telescoop en/of gespitste oren de langsvliegende vogels te tellen en op naam te brengen. Dat valt niet altijd mee.

Aalscholvers

Het is niet altijd duidelijk welke vogels echte trekvogels en welke lokale vogels zijn. De lokale soorten als ekster, gaai, meerkoet en winterkoning waarvan sommigen voortdurend heen-en-weer vliegen tellen we maar één keer. Twijfelgevallen als een zuidwaarts vliegende groep aalscholvers tellen we wel. Het kunnen heel goed vogels zijn die overnacht hebben in het Koornmolengat en nu op zoek gaan naar visrijke plekken. 's Avonds gaan ze dan weer op dezelfde plaats slapen. Dit patroon herhaalt zich dan elke dag tot het vroege voorjaar, wanneer de broedtijd begint. Het is echter ook mogelijk dat deze groepen op weg zijn naar Zuid-Europa en misschien zelfs naar Noord-Afrika. Gelukkig is het bij de meeste vogels wel duidelijk: de groepen graspiepers, spreeuwen, vinken en koperwieken vliegen naar het zuiden en overwinteren in Zuidwest-Europa.
Vinken, graspiepers en spreeuwen vormen de talrijkste soorten die we zien en horen. Dit komt overeen met het landelijke beeld. De vink staat in Nederland op nummer één met bijna een half miljoen getelde vogels. Veel vogels vliegen te hoog en te ver om op naam gebracht te worden. Vaak is de roep een duidelijk kenmerk: kjuub kjuub voor vinken en ist ist voor graspiepers. Spreeuwen vliegen meestal zwijgzaam voorbij. Zanglijsters laten in de vlucht vaak een kort zit horen en koperwieken een langgerekt zjieh. Overal horen we tikkende en zingende roodborsten. Ze zijn waarschijnlijk pas aangekomen of reizen de volgende nacht weer verder. Roodborsten trekken uitsluitend als het donker is.

De coniferen en ruigte op de berghelling blijkt voor veel vogels een aantrekkelijke plaats. Met enige moeite zien we hier twee beweeglijke vuurgoudhanen en de topper van de dag: een bladkoning! Dit kleine zangertje (een soort tjiftjaf maar dan met strepen en wat kleiner) met kenmerkende roep heeft al een aardige reis achter de rug: de dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Noordoost Rusland; overwinteringsgebieden in Zuidoost-Azië. Bladkoningen worden de laatste jaren steeds vaker gezien in Nederland en zijn tegenwoordig schaarse, maar jaarlijkse doortrekkers. Het blijft een raadsel waar de bladkoningen die nu in Nederland worden gezien in de winter blijven: vliegen ze nog helemaal naar Zuidoost-Azië of overwinteren ze in een tot nu toe nog onbekend gebied? En waarom doen ze dat?

Lepelaars

Later zien we tweemaal een groepje van drie lepelaars langs vliegen, komt een havik tweemaal langs en zien en horen we een andere schaarse soort in deze omgeving: drie appelvinken. Later op de dag zien we een groep boerenzwaluwen en nog net vóór 12:00 uur vliegt de eerste grote gele kwikstaart over. Het was een prachtige, gezellige en leerzame ochtend!

Onvolwassen Havik

We hebben 1563 vogels geteld, verdeeld over 61 soorten. Het complete resultaat van onze telling vindt u hieronder in de tabel 'Lührs (Rotterdam-Noord) Zaterdag 6 Oktober 2018'.

Verslag & foto’s © Dick Hoek

Lührs (Rotterdam-Noord) Zaterdag 6 Oktober 2018

Lührs bij zonsopgang © Hans Sanders