Roerganger: Peter Wienbelt. Aantal deelnemers: 21.

Vanaf de verzamelplaats gaan we naar Spookverlaat te Hazerswoude-Rijndijk.

Spookverlaat

Spookverlaat
Hier staat de Amalia vogelkijkhut (VKH). Onze prinses Amalia is naar deze hut vernoemd en niet andersom zoals veel mensen denken. De VKH ligt in een strook natuur van 36 ha. Dit gebied bestaat uit moeras, riet, ruigte, bosjes, een vogeleiland en een waterplas. Een ideaal gebied voor allerlei vogels en planten. Bij de VKH staat een ooievaarspaal die ieder jaar weer wordt bewoond. Voor de hut ligt een klein eilandje dat dient als broedplaats voor visdiefjes.

Kruiskade
Vele vogels worden er gespot. Met z’n allen zien we veel meer dan als je alleen op pad gaat. Veel vogels en veel plantjes en paddenstoelen. We maken een wandeltocht langs de Kruiskade (dit is een andere Kruiskade dan die in Rotterdam). Wat zien en horen we zoal: winterkoning, roodborst, meerkoeten, knobbelzwanen, kuifeenden, zilverreigers, blauwe reiger, kramsvogels, koperwieken, nijlganzen, grauwe ganzen, overvliegende brandganzen (herkenbaar aan dat blaffende geluid), wulp, halsbandparkieten, grote bonte specht, buizerd, futen, spreeuwen, kauwen, kraaien (die roeien in de lucht), eksters, goudhaantjes (amper te zien, maar wel goed te horen), kieviten en houtduiven.

Gelderse roos

Es
Planten onder andere Gelderse roos, een es met z’n “sleutelbosjes”, veel moerasplanten en wilgen. We zien een prachtige kale inktzwam en een houtskoolzwam.

Kale inktzwam

Op naar de Wilck

Vogelkijkscherm de Wilck
Het vogelscherm “Wilck West” staat op een aarden talud. Je kijkt uit over eindeloze weilanden en op een wetering die door die weilanden kronkelt. We zien hier veel buizerds. Een boer die langs komt bevestigt dit. Kennelijk is er veel voedsel voor deze vogels aanwezig. Veel van die buizerds die we zien zitten keurig netjes op een paaltje zoals dat hoort en zoals ze dat geleerd is. We hebben geen afwijkingen geconstateerd. Verder: kieviten, aalscholvers, een grote zilverreiger, rechtop staand, mooi poserend voor dat Rottagroepje uit Rotterdam, kolganzen, heel veel smienten, u weet wel, die vogels met dat Russische accent, scholeksters, knobbelzwanen die heel veel kabaal maken (veel geschreeuw en weinig wol), een veldleeuwerik die net als ik op de rode lijst staat (een bedreigde, uitstervende soort dus), een slechtvalk, ook keurig netjes poserend op een paaltje, graspiepers en een fuut.

La Place
Op naar “La Place”, een restaurant bij Zoeterwoude. Hier nuttigen we onze lunch. Mijn complimenten voor de organisator van deze excursie want dit is een prima plek om even bij te komen en te relaxen. Ook worden hier de nodige telefoontjes met het thuisfront gepleegd.

Starrevaart

Starrevaart
De Starrevaart, ons laatste vogelkijkplekje. Het ligt ten oosten van recreatiegebied Vlietland. Vanuit VKH de “Vogelknip” heb je een heel goed overzicht over de plas. U krijgt nu weer een opsomming van wat we gezien hebben. Misschien wel saai, maar het was deze keer toch echt een vogeltocht. Aalscholvers, met hun vleugels aan de drooglijn, Canadese ganzen, pijlstaarten, wilde eenden, zilvermeeuwen, kieviten op paaltjes (denken zeker dat ze buizerds zijn), smienten, watersnip en tafeleenden. We maken een wandeling rond de plas. We horen een boomkruiper, koperwiek, een buizerd, vinken, grote gele kwik, merel, winterkoning, roodborst, spreeuwen, Cetti’s zanger en een zanglijster.

Starrevaart
Bij de wandeling rond de plas moesten er enkele hindernissen overwonnen worden. Met hulp van de Rottamantelzorgwerkgroep konden mensen zoals ik moeiteloos over die hindernissen heen. Waarvoor mijn dank. Er waren voldoende telescopen aanwezig om iedereen te “bedienen”.
Dank aan Peter Wienbelt en Hans Sanders voor hun enthousiaste leiding en dank aan alle deelnemers.

Tekst en foto’s: Piet Mulder
P.S. Alle waarnemingen staan op https://waarneming.nl/