Elke eerste zaterdag van november vindt de landelijke natuurwerkdag plaats, een initiatief van LandschappenNL. Verspreid over het land werkt jong en oud tijdens deze dag mee aan de inrichting, het behoud en het herstel van natuur en landschap.

De natuurwerkdag is de grootste vrijwilligersdag in het groen, waaraan jaarlijks ruim 10.000 mensen deelnemen. Landelijk meldde zich een record aantal vrijwilligers: 15.801 voor in totaal 611 locaties. Zaterdag 3 november vond de derde natuurwerkdag in De Groenzoom plaats. Evenals vorig jaar stond het gefaseerd (om en om) knotten van wilgen en het maken van een takkenril op het programma.
 
Waarom wilgen knotten?
Een knotwilg is een gewone wilg (schietwilg of kraakwilg) die op een bepaalde hoogte is afgezaagd. Na het afzagen van de takken (het knotten) zal de boom spoedig weer uitlopers vormen. Om te voorkomen dat deze te dik en te zwaar worden en de boom uit elkaar scheurt, moeten knotwilgen regelmatig worden geknot. Normaliter gebeurt dit eens in de 3-4 jaar en bij voorkeur niet alle bomen in een gebied tegelijk, maar gefaseerd. Naarmate de knotwilg ouder en dikker wordt,  krijgt hij een zeer ruwe bast en ontstaan door allerlei invloeden spleten en gaten in de stam en de knot. Dergelijke oude en verweerde knotwilgen bieden nestgelegenheid en voedsel voor diverse vogels, insecten, planten, (korst)mossen en paddenstoelen. Landschappelijk gezien zijn knotwilgen karakteristiek voor een open polderlandschap. Een van de doelstellingen van De Groenzoom is het zodanig te beheren dat het karakteristieke open polderlandschap behouden blijft. Knotwilgen mogen hierin dus niet ontbreken!
 
Introductie en uitleg werkzaamheden
Omstreeks 09:00 uur hadden zich 20 vrijwilligers verzameld bij Atelier de Hichte aan de Kleihoogt in Berkel en Rodenrijs. Na een korte introductie en uitleg van de werkzaamheden door beheerder Cor Noorman -  waarbij extra aandacht uitging naar veilig werken -  ging men met de fiets naar de knotlocatie langs het Ruivensepad. Hier staan in lintvormige rij zo’n 150 wilgen, die vorig jaar tijdens de tweede natuurwerkdag om en om zijn geknot. Geholpen door het prachtige zonnige weer en weinig wind, stroopte men de mouwen op om de klus te klaren. Met hulp van drie ijzersterke mannen van de natuurwerkgroep Rotta, ontfermde een aantal vrijwilligers zich over de vrijgekomen takken om er een takkenril van te maken bij de dit voorjaar gerealiseerde vlinderidylle. Een takkenril biedt onder meer nestgelegenheid aan diverse zangvogels en een overwinteringsmogelijkheid voor een aantal dagvlinders zoals gehakkelde aurelia en kleine vos.
 
Veel werk verzet
Na tussendoor nog even met de hele groep koffie en thee gedronken te hebben, gaf de beheerder om kwart voor twaalf het sein: “het is mooi geweest vandaag, we stoppen ermee.” In nog geen twee uur tijd waren 60 wilgen van hun pruik verlost en stond er een stevige takkenril. In de Hichte werd nog geruime tijd in een gezellige sfeer nagepraat onder het genot van een kop koffie, thee, melk en diverse belegde broodjes. Voordat iedereen huiswaarts mocht, controleerde de beheerder of iedereen al zijn vingers nog had en constateerde opgelucht en tevreden dat de ochtend zonder lichamelijk letsel en onder prima weersomstandigheden was verlopen!
 
Vrijwilligers bedankt!
Beheercombinatie De Groenzoom kijkt terug op een zeer geslaagde natuurwerkdag en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Wij hopen volgend jaar weer een leuke natuuractiviteit te kunnen organiseren. Speciale dank gaat uit naar Jellie en Gert van Vliet van Atelier de Hichte voor hun gastvrijheid en de catering.
 
Tekst en foto: Cor Noorman
Beheerder van De Groenzoom

Bron: https://www.degroenzoom.nl/algemeen/nieuws-1/geslaagde-derde-natuurwerkdag-in-de-groenzoom/