Rare vogel, die tafeleend: het vrouwtje heeft de neiging om haar overtallige eieren bij de buurvrouw in het nest te dumpen en de woerd trekt nog voor het uitkomen van de jongen in juni al aan zijn stutten.

Anthya ferina is een omnivoor van het ergste soort die bijna alles naar binnen werkt dat hem of haar voor de snavel komt: zaden, plantenwortels, waterplanten, insecten, larven, amfibieën en zelfs visjes. Ik lees dat tafeleend zelfs meer planten eet dan zijn zwart-witte neef kuifeend.
De inheemse exemplaren trekken niet weg en krijgen in de winter gezelschap van grote groepen noordelijke populaties die vanaf september naar ons land komen. Die haal je er zo uit, want de meeste kijken me met dat prachtige vuurrode oog aan alsof ze water zien branden als ik 'poelepoelepoele' roep (?).

Tafeleend wordt in verschillende Europese landen bejaagd. Zijn Nederlandse naam komt van het Duitse Tafelente, waarmee ze daar te lande nog even fijntjes willen benadrukken dat deze eend, deze Ente, als wildbraad een bijzonder smakelijk gerecht is.
Nu niet direct naar de waterkant rennen om er voor de Kerst nog een paar te vangen! Niet doen, want hun aantallen lopen de laatste decennia hard achteruit. De oorzaken zijn zo langzamerhand genoegzaam bekend: recreatie op het water, stadsontwikkeling en verslechtering van de waterkwaliteit. Het is daarom goed dat Rotta door deelname aan allerlei overleggen, commissies en werkgroepen voortdurend op al die verstorende elementen de vinger probeert te leggen.

Het is eigenlijk veel leuker om die prachtige vogels niet te verstoren en ze gewoon op een afstandje te bekijken om, zeker in de wintermaanden, onnodig energieverlies te vermijden.
En eerlijk is eerlijk: het is toch een fraai gezicht ze zo opgevouwen op het water te zien dobberen. Een rood oog op de omgeving gericht, en de rest diep weggedoken in het warme verenkleed. Af en toe beroeren ze een poot waardoor ze langzaam rondjes draaien.

Tekst & foto: ©Jan Smith

Bronnen: Nederlandse Vogelbescherming en De Nederlandse Vogelnamen en hun Betekenis (Blok/ter Stege).