Wanneer de wekker om 5 uur ’s ochtends afloopt, is dat voor velen wel heel erg vroeg. Zeker in het weekend.
“Je hoort de dag krieken…”
 
Toch weet ik zeker dat geen van de 22 deelnemers aan de publiekswandeling door het Bentwoud daar ook maar 1 seconde spijt van heeft gehad. Onder de bezielende leiding van Rien van der Vorm, ondersteund door de oren van Dick Hoek en ondergetekende, hebben we een fantastische wandeling gemaakt door dit prachtige gebied.
Maar liefst 50 soorten vogels werden er waargenomen waaronder de beloofde spotvogel, veel roodborsttapuiten, jubelende veldleeuweriken en bruine kiekendieven die zich schitterend lieten zien.
Kortom een meer dan wel bestede zaterdagochtend voor deze vroege vogels!
Verslag en foto's: Peter Wienbelt