Dit natuurreservaat is het laatste stukje moerasveen in de Tweemanspolder. Het is slechts gedeeltelijk ontveend en is ook niet drooggelegd. Wilgen, elzen en essen, afgewisseld door onder andere berken, lijsterbes en hop omzomen de sloten en vennen in dit broekbos.

Er zijn vele soorten watervogels, waaronder een kolonie aalscholvers en het is een belangrijke rustplaats voor verschillende soorten reigers. De flora in het gebied is zeer divers en het is een paradijs voor insecten, muizen en marterachtigen. Rotta voert het natuurbeheer uit in het Koornmolengat.

Ontdek het Koornmolengat

Het gebied is vanwege de kwetsbare natuur niet vrij toegankelijk, maar ieder jaar verzorgt Rotta in juli en augustus elke vrijdagavond een excursie (duur circa 2 uur).

Locatie excursie: start om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats voor fietsen naast restaurant De Roerdomp, Tweemanspolder 12, 2761 ED (fietsknooppunt 11).

Voor meer informatie zie de folder 'Ontdek het Koornmolengat' van Natuur- en Vogelwacht Rotta.

Een impressie van een avondwandeling met Rotta door het Koornmolengat vind je hier.