Het doel van de vereniging zoals omschreven in de Statuten.

Statuten

Doel van de vereniging, zoals in de Statuten omschreven in Artikel 3:
De vereniging heeft ten doel:

 1. het doen bevorderen van kundig beheer van flora en fauna, het zo mogelijk verbeteren daarvan en het doen herstellen van daarin aangebrachte verstoringen;
 2. de bescherming en instandhouding van groenvoorzieningen, de instandhouding van bomen en heesters, het bevorderen van de ontwikkeling van natuurgebieden, het beschermen van natuurgebieden alsmede het opkomen voor het milieu in de ruimste zin des woords;
 3. het (doen) realiseren en het (doen) in stand houden van ecologische, landschappelijke en recreatieve verbindingszones; alles in de ruimste zin des woords.

Middelen, zoals in de Statuten omschreven in Artikel 4 (citaat):
De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk zouden kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld:

 1. het bevorderen van onderzoek of instellen van eigen onderzoek ter vermeerdering van de kennis van de gesteldheid van flora en fauna, zoals bijvoorbeeld de vogelstand, de vogeltrek, plantensoorten, etcetera;
 2. het geven van voorlichting en advies;
 3. het uitgeven van publicaties en het verlenen van medewerking aan publicaties van anderen;
 4. het samenwerken of onderhouden van betrekkingen met andere verenigingen, stichtingen of instellingen met een soortgelijk doel;
 5. het geven van cursussen en het leiden van excursies;
 6. het concreet beheren van terrein(en);
 7. het benutten van inspraakmogelijkheden;
 8. het indienen van bezwaarschriften;